31.05.2022.

PORA pripremila 5 projekata vrijednih 4 milijuna kuna za „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“

Objavljeno u kategorijama: Novosti, Međunarodna suradnja i EU fondovi

IMG 3745


U okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“, PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije pružila je stručnu pomoć u pripremi pet projektnih prijedloga koji su uspješno prijavljeni na natječaj iz programa „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ ukupne vrijednosti 4.152.960,00 kuna.

Cilj projekata je omogućiti ženama pripadnicama ranjivih skupina s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem pristup tržištu rada i zapošljavanju na području 16 jedinica lokalnih samouprava u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Prijavljeni su projekti:

  • „Pomoć je moć 2“ čiji je nositelj Općina Legrad
  • „Zaposli pa pomozi 3“ čiji je nositelj Općina Novigrad Podravski
  • „Zaposli i pomozi“ čiji je nositelj Općina Drnje
  • „Zaželi - provedi 3!“ čiji je nositelj Općina Virje i
  • „Brižne žene podravske III“ čiji je nositelj Općina Kalinovac, dok su projektni partneri općine Koprivnički Ivanec, Gola, Koprivnički Bregi, Ferdinandovac, Đelekovec, Peteranec, Hlebine, Rasinja, Molve, Podravske Sesvete i Novo Virje.

Slika1Obvezni partneri na projektima su Centar za socijalnu skrb Koprivnica, Centar za socijalnu skrb Đurđevac i Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Križevci.

U okviru prijavljenih projekata predviđeno je zapošljavanje ukupno 84 nezaposlenih žena pripadnica ranjivih skupina koje će brinuti o najmanje 534 korisnika – starijih i nemoćnih osoba na području 16 općina. Planirano trajanje projekata je 8 mjeseci, od čega će žene pripadnice ciljane skupine raditi 6 mjeseci.

Projekti prijavljeni na ovaj natječaj pripremani su u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“, a koji se financira temeljem Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora.

IMG 3748

PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije

Pročitano 9877 puta