15.06.2022.

Održana 7. sjednica Županijske skupštine

Objavljeno u kategorijama: Novosti, Sjednice Županijske skupštine

IMG 8240


U prostoru Gradske vijećnice u Koprivnici jučer je održana 7. sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije na kojoj su članovi raspravljali o 40 točaka dnevnog reda. Sjednicu, kojoj su prisustvovali župan Darko Koren i zamjenik župana Ratimir Ljubić, vodio je predsjednik Skupštine Damir Felak.

Prva točka dnevnog reda odnosila se na Odluku o početku mirovanja mandata i početku obnašanja dužnosti zamjenika članova Županijske skupštine, a uvodno se obratila predsjednica Mandatnog povjerenstva Verica Rupčić. Riječ je o dvije izmjene, umjesto Sandra Sinjeri na dužnost člana Županijske skupštine prisegnuo je Siniša Fabijanec, a umjesto Vjekoslava Maletića na dužnost članice prisegnula je Đurđica Mustaf.

Nakon usvajanja dopuna dnevnog reda, članovima je predstavljena Odluka o raspodjeli rezultata Koprivničko-križevačke županije utvrđenog na 31. 12. 2021. godine i sukcesivnom pokriću manjka, koja je i usvojena, a zatim je župan Darko Koren obrazložio izmjene i dopune Proračuna za 2022. godinu te projekcije za 2023. i 2024. godinu. Kazao je kako su ukupni prihodi i primici za tekuću godinu bili planirani u iznosu od 853 milijuna kuna, a predloženim izmjenama i dopunama iznose 897 milijuna, što je povećanje od 44 milijuna kuna. Rashodi i izdaci bili su planirani u iznosu od 847 milijuna kuna, rebalansom su povećani za 75 milijuna, te iznose ukupno 923 milijuna.

IMG 8274quote desni 3Najveća povećanja odnose se na zdravstveno-socijalnu djelatnost gdje je predloženo povećanje za 33 milijuna kuna, odnosno na obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine čije predloženo povećanje iznosi 36 milijuna kuna. Ostala povećanja odnose se na vlastita i namjenska sredstva korisnika i ostale promjene koje se odnose na usklađenje proračunskih stavaka s realizacijom. Uz to, i dalje postoji sistemski problem u financiranju djelatnosti bolnice te zbog toga i dalje stvara gubitke u poslovanju i našem sveukupnom konsolidiranom proračunu. Postoje određene inicijative da se bolnice izdvoje iz upravljanja osnivača, odnosno Županije, a to može nositi pozitivne, ali i negativne posljedice“, napomenuo je župan. Spomenimo i kako su za jedinice lokalne samouprave povećana sredstva za sufinanciranje projektno-tehničke dokumentacije za prijavu na EU ili nacionalne natječaje, i to s 250 na 500 tisuća kuna. Članice i članovi zatim su usvojili izmjene i dopune Proračuna, kao i Odluku o dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu.

Nadalje je uslijedilo razmatranje Izvješća o problematici nezaposlenosti i zapošljavanja iz evidencije nezaposlenih na području Koprivničko-križevačke županije za prošlu godinu, koje je predstavila predstojnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Križevci Vesna Kuterovac.

Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Marijan Štimac obrazložio je Odluku o osnivanju prava služnosti, a zapovjednik Vatrogasne zajednice KKŽ Zvonimir Habijan Izvješće o radu Zajednice za prošlu godinu, te su obje točke usvojene. Zamjenik župana Ratimir Ljubić predstavio je Zaključak o davanju prijedloga Mreže javne zdravstvene službe te Izvješće o stanju zaštite od požara na području županije i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje županije za prošlu godinu, što je također usvojeno.

U nastavku sjednice pročelnik Štimac je obrazložio sljedeća izvješća: Izvješće o provođenju mjera prema Programu „Konkurentno gospodarstvo“, Izvješće o provođenju mjera prema Programu „Komunalno gospodarstvo“, Izvješće o provođenju mjera prema Programu „Vodno gospodarstvo“, Izvješće o lovnom gospodarstvu i šumarstvu na području županije u 2021. godini, Izvješće o provođenju mjera prema Programu 1069 Poljoprivreda prošloj godini, Izvješće o provođenju mjera prema Programu 1070 Turizam na području županije u prošloj godini, Izvješće o mjerama provođenja Programa Energetika i prometna infrastruktura u prošloj godini te Izvješće o prirodnim nepogodama u prošloj godini na području županije. Sve navedene točke su usvojene.

Zamjenik Ljubić zatim je članicama i članovima dao na razmatranje Izvješće o sufinanciranju smještaja u privatnim domovima za starije i nemoćne osobe, Izvješće o realizaciji programa javnih potreba u kulturi, Izvješće o realizaciji Programa odgoj, obrazovanje, kultura i drugi interesi građana, Izvješće o provedbi Akcijskog plana za socijalno uključivanje Roma u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2017. do 2021. godine, Izvješće o radu Zajednice sportova Koprivničko-križevačke županije i realizaciji programske djelatnosti sporta, Izvješće o radu Zajednice tehničke kulture Koprivničko-križevačke županije i realizaciji programske djelatnosti tehničke kulture te Izvješće o realizaciji Programa iz područja osnovnog i srednjeg školstva Koprivničko-križevačke županije. Sva navedena izvješća odnosila su se na prošlu godinu, a članice i članovi su ih redom usvojili.

IMG 8225

Nakon razmatranja i usvajanja Izvješća o stipendiranju i kreditiranju studenata Koprivničko-križevačke županije za prošlu godinu, župan je pojasnio kako je prilikom početka provedbe ovog programa bilo uključeno 20 studenata, a trenutno se stipendira njih 80, i to primarno oni koji studiraju deficitarna zanimanja kako bi se doprinijelo gospodarskom i svakom drugom razvoju ovog kraja. Također je najavio novinu kako se od jeseni planira dodatno povećati broj stipendiranih studenata, i to na njih 100, koji će, umjesto dosadašnjih 700, primati 1000 kuna mjesečno.

Zamjenik Ljubić predstavio je i Izvješće o mjerama provođenja Tekućeg projekta T100101 Digitalna transformacija županijske uprave za 2021. godinu, koje je usvojeno, kao i Godišnje izvješće o provedbi Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije za prošlu godinu, koje je predstavila ravnateljica PORA-e Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije Melita Birčić.

Na dnevnom je redu bilo i usvajanje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Koprivničko-križevačku županiju te je donesen Antikorupcijski program za ustanove kojima je osnivač Županija za razdoblje od 2022. do 2024. godine, kako i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva KKŽ. Također su usvojene izmjene Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji te je donesen Kodeks ponašanja članova Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, kao i Odluka o isknjiženju nefinancijske imovine.

IMG 8231

U nastavku su donesena sljedeća rješenja: Rješenje o izmjenama Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za financije i proračun, Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbor za vodno i komunalno gospodarstvo, Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb, umirovljenike i osobe starije životne dobi, osobe s invaliditetom i socijalnu uključenost, Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju županijskog Antikorupcijskog povjerenstva te Rješenje o izmjenama Rješenja o izboru predsjednika, članova/članica Savjeta za sigurnost prometa na cestama KKŽ.

Nakon toga uslijedila su pitanja i prijedlozi članova, čime je završena 7. sjednica Županijske skupštine, a na kraju je predsjednik Felak uputio zahvale na konstruktivnim raspravama.

Služba ureda župana


Pročitano 1643 puta