14.07.2022.

Gradovima i općinama s područja županije za projekte stiže gotovo dva milijuna kuna

Objavljeno u kategorijama: Novosti, Gospodarstvo i komunalna djelatnost

Logo uz poru po potporu 500x237


Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je rezultate Javnog poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2022. godini. Za područje Koprivničko-križevačke županije odobreno je 22 projekata ukupne vrijednosti 1.868.000,00 kuna.

Javni poziv objavljen je 12. svibnja 2022. godine, a prihvatljivi podnositelji zahtjeva bile su jedinice lokalne samouprave I. do VI. skupine prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17).

Sredstva su bila namijenjena za projekte koji čija realizacija potiče i doprinosi boljem obavljanju komunalnih djelatnosti i isporuci komunalnih usluga te svih drugih aktivnosti koje doprinose povećanju kvalitete života stanovništva na području prihvatljivih prijavitelja.

Razvojna agencija PORA KKŽ pružila je stručnu pomoć u pripremi zahtjeva za 7 jedinica lokalne samouprave (Općina Drnje, Općina Kalinovac, Općina Koprivnički Bregi, Općina Molve, Općina Novigrad Podravski, Općina Peteranec i Općina Rasinja).

Više informacija možete pronaći OVDJE.

REDNI BROJ

KORISNIK

NAZIV PROJEKTA

ODOBRENI IZNOS SUFINANCIRANJA

1.        

OPĆINA DRNJE

Izgradnja biciklističko-pješačke staze u Općini Drnje – Trg kralja Tomislava

120.000,00

2.        

GRAD ĐURĐEVAC

Uređenje i modernizacija gradske tržnice Đurđevac

120.000,00

3.        

OPĆINA FERDINANDOVAC

Uređenje parka na Trgu slobode u Ferdinandovcu

120.000,00

4.        

OPĆINA GOLA

Izgradnja parkirališta u naselju Ždala

100.000,00

5.        

OPĆINA GORNJA RIJEKA

Modernizacija (asfaltiranje) nerazvrstanih cesta na području Općine Gornja Rijeka

100.000,00

6.        

OPĆINA HLEBINE

Nabava komunalne opreme - kosilica

20.000,00

7.        

OPĆINA KALINOVAC

Učinkovita javna rasvjeta u Dravskoj i Kolodvorskoj ulici u Kalinovcu

42.000,00

8.        

OPĆINA KALNIK

Modernizacija parkirališta ispred Doma hrvatskih branitelja

50.000,00

9.        

OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI

„Nabava LED ulične rasvjete za naselje Kloštar Podravski“

50.000,00

10.    

OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI

Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta u naselju Glogovac

120.000,00

11.    

OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC

Izgradnja nogostupa na dijelu Ulice Matije Gupca u Koprivničkom Ivancu – Dionica 1

120.000,00

12.    

GRAD KRIŽEVCI

Modernizacija dijela nerazvrstane ceste NC01/203 u Ulici Ferde Kerna

50.000,00

13.    

OPĆINA LEGRAD

Modernizacija javne rasvjete u naseljima Kutnjak i Antolovec

46.000,00

14.    

OPĆINA MOLVE

Kupnja traktora i ralice za snijeg

50.000,00

15.    

OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI

Građenje sustava odvodnje oborinskih voda i uređenje kolnika odvojka u dijelu ulice Trnovec (dio nerazvrstane ceste NP 44 – Trnovec – odvojak 1)

100.000,00

16.    

OPĆINA NOVO VIRJE

Nabava traktora i kranskog malčera

100.000,00

17.    

OPĆINA PETERANEC

Izgradnja dječjeg igrališta u naselju Sigetec – 1.faza

50.000,00

18.    

OPĆINA RASINJA

Rekonstrukcija ograde groblja u naselju

50.000,00

19.    

OPĆINA SOKOLOVAC

Izgradnja dječjeg igrališta u Sokolovcu

100.000,00

20.    

OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO

Nabava kombiniranog stroja i malčera

120.000,00

21.    

OPĆINA SVETI PETAR OREHOVEC

Modernizacija javne rasvjete Općine Sveti Petar Orehovec

120.000,00

22.    

OPĆINA VIRJE

Uređenje nerazvrstanih cesta

120.000,00

UKUPNO

1.868.000,00

Pročitano 1650 puta