26.08.2022.

Sazvana 8. sjednica Županijske skupštine

Objavljeno u kategorijama: Novosti, Sjednice Županijske skupštine

Predsjednik Županijske skupštine sazvao je 8. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan

5. rujna 2022. (ponedjeljak) u 16,00 sati.

Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I (Gradska vijećnica)


 1. Donošenje Odluke o početku mirovanja mandata i početku obnašanja dužnosti zamjenika članova Županijske skupštine koprivničko-križevačke županije
 1. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu
 1. Razmatranje Izvješća o radu župana Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine, s prijedlogom Zaključka
 1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije i njezinih radnih tijela
 1. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izdavanju službenog glasila Koprivničko-križevačke županije
 1. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb u Koprivničko-križevačkoj županiji
 1. Donošenje Odluka o prihvaćanju Akcijskog plana razvoja tematskih staza na podravsko-prigorskom području Koprivničko-križevačke županije
 1. Donošenje Odluke o sklapanju I Aneksa Ugovora br. 271/15 o osnivanju prava građenja
 1. Donošenje 3. Izmjena i dopuna Plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020.-2024.) Koprivničko-križevačke županije
 1. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na odluke o izmjeni odluke o zakupu poslovnog prostora u Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije za obavljanje zdravstvene djelatnosti izvan mreže javne zdravstvene službe
 1. Razmatranje Izvješća o radu Savjeta za razvoj civilnog društva u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2021. godinu, s prijedlogom Zaključka
 1. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Mandatnog povjerenstva Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije
 1. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za statut i poslovnik Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije
 1. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za vodno i komunalno gospodarstvo Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije
 1. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za financije i proračun Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije
 1. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za gospodarski razvoj Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije
 1. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije
 1. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije
 1. Pitanja i prijedlozi članova

folder Materijali za 8. sjednicu Županijske skupštine KKŽ za preuzimanje

Pročitano 809 puta