26.08.2022.

Proglašena prirodna nepogoda suša za cijelo područje Koprivničko-križevačke županije

Župan Darko Koren danas je, 26. kolovoza donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode suše na području gradova Koprivnice i Križevaca te općina Drnje, Đelekovec, Ferdinandovac, Gola, Hlebine, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Novigrad Podravski, Peteranec, Rasinja, Sokolovac, Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec, Virje, Kalinovac, Kalnik, Novo Virje i Gornja Rijeka.

Uz prijašnju Odluku o proglašenju suše na području grada Đurđevca i općina Kloštar Podravski, Podravske Sesvete i Molvi, prirodna nepogoda suša sada je proglašena na području cijele Koprivničko-križevačke županije.

Prema procjenama gradskih i općinskih povjerenstava štete su nastale na poljoprivrednim kulturama (kukuruz, suncokret, soja, šećerna repa, uljana repica, grah, paprika, livade, ječam, krumpir, maline, grožđe, jabuke, šljive, višnje, orah, lješnjak…) u intenzitetu od 20-90 posto, ovisno o lokalitetu.

Sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, oštećeni štetu trebaju prijaviti u roku od 8 dana od proglašenja prirodne nepogode općinskom povjerenstvu, dok općinska povjerenstva u roku od 15 dana trebaju izraditi prva izvješća. Konačnu procijenjenu štetu Županijskom povjerenstvu trebaju dostaviti u roku od 50 dana.

Odluku možete pročitati ovdje pdfOdluka_o_proglašenju_-_suša.pdf

Također, skrećemo pažnju i na zakonsku proceduru proglašenja prirodne nepogode, u kojoj stoji kako Odluku o proglašenju prirodne nepogode za jedinice lokalne samouprave na području županije donosi župan na prijedlog općinskog načelnika ili gradonačelnika, u slučaju ispunjenja uvjeta iz članka 3. stavka 4. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda. Podsjećamo kako župan ne može donijeti Odluku bez zaprimljenog zahtjeva od strane općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika.

Služba ureda župana

Pročitano 2228 puta