21.09.2022.

Obavijest korisnicima mirovine o isplati jednokratnog novčanog primanja

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena (NN 104/22) od 8. rujna 2022. propisani su uvjeti za isplatu jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj u obveznom mirovinskom osiguranju koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i koji su zatečeni u isplati mirovine za mjesec kolovoz 2022., i to:

  • korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj, ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2022. godine ne prelazi iznos od 4.360,00 kuna i koji nisu zaposleni, odnosno ne obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja
  • korisnicima mirovine kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i mirovina iz inozemstva (države s kojima RH ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju i države u kojima se primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti), ako im ukupno mirovinsko primanje ostvareno u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu ne prelazi  iznos od 4.360,00 kuna
  • korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu, ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2022. godine ne prelazi iznos od 4.360,00 kuna.

pdfObavijest o isplati jednokratnog novčanog primanja

Prema spomenutoj Odluci, iznos jednokratnog novčanog dodatka određuje se prema iznosu mirovine. Stoga će se korisnicima kojima isplaćena mirovina iznosi:

  •  do 1.850,00 kuna isplatiti jednokratno novčano primanje u iznosu od 1.200,00 kuna
  •  od 1.850,01 do 2.350,00 kuna 900,00 kuna
  •  od 2.350,01 do 3.350,00 kuna 600,00 kuna te
  •  od 3.350,01 do 4.360,00 kuna 400,00 kuna.

Korisnicima hrvatske mirovine jednokratno novčano primanje isplatit će se najkasnije u listopadu 2022., a korisnicima hrvatske i inozemne mirovine te korisnicima hrvatske mirovine koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu, jednokratno novčano primanje isplatit će se najkasnije u prosincu 2022. godine.

Korisnici hrvatske i inozemne mirovine te korisnici hrvatske mirovine koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu, obvezni su Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) do 30. studenoga 2022. dostaviti dokaz o iznosu inozemne mirovine za kolovoz 2022. godine koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja.

Dokazom o visini inozemne mirovine smatra se:

  • potvrda banke/izvadak bankovnog računa s vidljivom svotom inozemne mirovine za kolovoz 2022. u netoiznosu ili
  • potvrda inozemnog nositelja o visini mirovine isplaćene za kolovoz 2022. u netoiznosu

Dokaz o iznosu mirovine za ožujak 2022. korisnici mogu dostaviti putem online obrasca, odnosno poštom ili osobno područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta uz Tiskanicu za dostavu podataka o visini inozemne mirovine. Tiskanica se može preuzeti na internetskoj stranici HZMO-a, u područnim ustrojstvenim jedinicama HZMO-a ili kupiti u prodavaonicama Narodnih novina.

pdfTiskanica-za-dostavu-podataka-o-visini-inozemne-mirovine-INFLATORNI-dodatak.pdf

Korisnici mirovine koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu trebaju do 30. studenoga 2022. na online obrascu ili Tiskanici za dostavu podataka o visini inozemne mirovine označiti polje  - Izjavljujem da ne primam inozemnu mirovinu te tiskanicu potpisati i dostaviti HZMO-u.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Pročitano 1171 puta