21.11.2022.

Objavljen Javni poziv gradovima za razvoj predškolske djelatnosti

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od V. do VIII. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini.

Poziv je objavljen sukladno Programu potpore za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u gradovima Republike Hrvatske od V. do VIII. skupine indeksa razvijenosti u 2022. godini.

Ukupni raspoloživi iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 6.609.625,00 kuna (877.247,99 eura). Najviši iznos koji može biti odobren pojedinačnom prijavitelju iznosi 412.500,00 kuna (54.748,16 eura) za najviše 75 djece, a za razdoblje od 11 mjeseci u pedagoškoj godini od 1. rujna 2022. do 31. kolovoza 2023. godine.

Prihvatljivi prijavitelji su gradovi s područja Republike Hrvatske razvrstani od V. do VIII. skupine indeksa razvijenosti sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i (područne) regionalne samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne Novine broj 132/17) i koji su osnivači dječjeg vrtića utvrđeni Odlukom o donošenju mreže dječjih vrtića (sukladno čl. 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, NN 94/13, 98/19, 57/22); a čiji su rashodi poslovanja za predškolsku djelatnost u 2021. godini iznosili najmanje 20,01 posto u odnosu na ostvarene prihode poslovanja (umanjeni za namjenske prihode) i rashode po funkcijskoj klasifikaciji za predškolski odgoj i obrazovanje 0911 iskazano u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2021. godinu.

Prihvatljivi troškovi uključuju izdatke za radnike: bruto plaće te naknade i materijalna prava radnika, prehranu djece, uvjete boravka djece (materijalni izdaci, energija i komunalije, tekuće održavanje objekta i opreme, prijevoz djece).

Rok za podnošenje prijava ističe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava.

Više informacija o Javnom pozivu možete pronaći OVDJE.

Za sve ostale informacije obratite se u PORA-u Regionalnu razvojnu agenciju Koprivničko-križevačke županije na telefon: 048/ 621-978.

PORA Regionalna razvojna agencija KKŽ

Pročitano 478 puta