02.06.2023.

Sazvana 12. sjednica Županijske skupštine

Objavljeno u kategorijama: Novosti, Sjednice Županijske skupštine

Predsjednik Županijske skupštine sazvao je 12. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan

12. lipnja 2023. (ponedjeljak) u 16,00 sati.

Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I (Gradska vijećnica)


Dnevni red:

 1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu,
 1. Donošenje Odluke o mrtvozorstvu
 1. Donošenje Odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije
 1. Donošenje Odluke o proširenju djelatnosti Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko- križevačke županije
 1. Razmatranje Izvješća o problematici nezaposlenosti i zapošljavanja iz evidencije nezaposlenih na području Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu, s prijedlogom Zaključka
 1. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu, s prijedlogom Zaključka
 1. Razmatranje Izvješća o stanju zaštite od požara na području Koprivničko-križevačke županije i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu, s prijedlogom Zaključka
 1. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu, s prijedlogom Zaključka
 1. Razmatranje Izvješća o radu i utrošku sredstava Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu, s prijedlogom Zaključka
 1. Razmatranje Izvješća o ostvarivanju godišnjeg programa rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije s aktivnostima zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2022. godinu i Financijskog izvješća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu, s prijedlogom Zaključka
 2. Razmatranje Izvješća o radu i financijskim rezultatima zdravstvenih ustanova za 2022. godinu, s prijedlogom Zaključka:
  1. Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica
  2. Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije
  3. Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije
  4. Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije
  5. Ljekarni Koprivnica
  6. Ljekarne Križevci
 1. Razmatranje Izvješća o radu i izvršenju financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica za 2022. godinu, s prijedlogom Zaključka
 1. Razmatranje Izvješća o radu Savjeta za razvoj civilnog društva u Koprivničko- križevačkoj županiji za 2022. godinu, s prijedlogom Zaključka
 1. Razmatranje Izvješća o provedbi Akcijskog plana za socijalno uključivanje Roma u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2022. do 2027. godine za 2022. godinu, s prijedlogom Zaključka
 2. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja Koprivničko-križevačke županije po kreditima odobrenima od strane Koprivničko-križevačke županije za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede
 1. Donošenje izmjena i dopuna Plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020.-2024.) Koprivničko-križevačke županije
 1. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Koprivničko-križevačke županije
 1. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Koprivničko-križevačke županije
 1. Pitanja i prijedlozi

folder Materijali za 12. sjednicu Županijske skupštine KKŽ za 12. lipnja 2023.

Pročitano 474 puta