03.07.2023.

Izvođači radova na projektu RCGO Piškornica službeno uvedeni u posao

Objavljeno u kategorijama: Novosti, Gospodarstvo i komunalna djelatnost

Piškornica mobitel 1


U prostorima Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Koprivnica danas je potpisan Zapisnik o uvođenju u posao izvođača radova na projektiranju i izvođenju radova na izgradnji RCGO Piškornica.

Zapisnik su potpisali direktor Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica Mladen Ružman i predstavnik izvođača, zajednice ponuditelja KOSTAK komunalno in gradbeno podjetje d.d. Krško u Sloveniji i KOSTAK-GRADITELJSTVO TEHNOLOGIJA SIROVINE d.o.o. iz Zagreba – predsjednik uprave Miljenko Muha. Stručni nadzor nad izgradnjom RCGO Piškornica provodit će tvrtka GEOKON-Zagreb d.d., a ugovorena vrijednost tih radova je 1.259.539,00 eura bez PDV-a. Usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom RCGO Piškornica obavljat će Maxicon d.o.o. iz Zagreba i Extructa d.o.o. iz Zagreba, a ugovorena vrijednost radova je 781.737,34 eura.

Prva je to faza u projektu izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica, vrijednog 88.910.270,74 eura, dok će ukupna vrijednost projekta koja obuhvaća i izgradnju pretovarnih stanica, nabavu mobilne opreme, nadzor nad izgradnjom RCGO Piškornica, i dr., nakon revizije studije izvedivosti, uz implementaciju novih cijena u građevinskom sektoru, opreme i radne snage, iznositi oko 120 milijuna eura. Prihvatljivi troškovi projekta sufinancirani su EU i nacionalnim sredstvima, udio EU sredstava iznosi do 69,9975%, udio nacionalnih sredstava (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost) do 20,0025%, dok je 10% sredstava osigurano iz vlastitih izvora.

Piškornica mobitel 2

Potpisivanju su prisustvovali i župan Darko Koren, ujedno i predsjednik Skupštine Društva Piškornica, državni tajnik u ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mile Horvat, saborski zastupnik i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, župan Međimurske županije Matija Posavec i zamjenik Josip Grivec, zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije Jasna Petek, zamjenik župana Ratimir Ljubić, načelnik Općine Koprivnički Ivanec Zoran Vrabelj, Vedrana Aužina iz Službe za EU projekte iz područja gospodarenja otpadom Uprave za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost načelnica Sektora za fondove EU Maja Feketić i voditelj projekta RCGO Piškornica pri Fondu Krešimir Grabar, domaćin – direktor tvrtke Piškornica Mladen Ružman, županijski pročelnici Melita Ivančić, Marijan Štimac i Darko Masnec, direktor HGK ŽK Koprivnica Krunoslav Vitelj, predstavnici izvođača radova i tehničke pomoći u upravljanju projektom, ravnatelji županijskih ustanova i gospodarstvenici.

Piškornica foto 3

Direktor Ružman u svom je obraćanju istaknuo kako je otpad dinamička kategorija, a ovo je postrojenje je zamišljeno da bude fleksibilno i obradi sve količine otpada koje će početi pristizati 2027. godine.

Piškornica foto 8

Obrada miješanog komunalnog otpada, prema svim važećim direktivama i pravilima, bez centara nije dovršena. Na području četiri uključene županije proizvede se oko 200 tisuća tona godišnje otpada i zato je važno da je taj otpad na jednom mjestu s modernom sortirnicom  koja će moći razdvojiti sve frakcije otpada koje imaju materijalnu i energetsku vrijednost. Odlagališta prestaju postojati i odlaze u povijest, a Centar je u idejnom smislu projektiran tako da se obrade svi rizici i da se sve frakcije otpada mogu odložiti, u količini koja ne može biti veća od 10 posto ukupne količine otpada. U tom poslu imamo dobrog partnera, tvrtku koja bogato iskustvo i prenijet će nam svoja znanja u izgradnji i upravljanju. Hvala svima koji su nas podržavali i nadam se da ćemo u zdravoj sinergiji uspjeti dovršiti ovaj projekt te se 2027. godine zajedno naći na otvorenju RCGO Piškornica.“, naglasio je direktor Ružman.

Župan je kazao kako današnjim danom i potpisom Zapisnika okrećemo novu stranicu u priči RCGO Piškornica te dodao: „Nadam se da ćemo sada punim jedrima zaploviti našem cilju, do kojeg put zasigurno nije bio lagan. Mnogo je koraka potrebno za realizaciju cjelovitog i funkcionalnog sustava za zbrinjavanje otpada s najvišim standardima, a ovaj je projekt izuzetno kompleksan i sadrži mnoge komponente – ekološku, ekonomsku, društvu i druge. Drago mi je da su danas s nama i kolege iz drugih centara koji nam mogu pomoći svojim znanjima i iskustvima i hvala svima koji su na bilo koji način dali doprinos ovom projektu. Izvođačima radova i stručnom nadzoru želim mnogo uspjeha u radu, na zadovoljstvo svih nas, a posebno građana koji ovdje žive i države koja je to prepoznala kao stratešku investiciju.“

Piškornica foto 11

Prigodno su se obratili i Miljenko Muha, u ime predstavnika izvođača, Christoph Atzwanger, član Uprave tvrtke izvođača,  Maja Feketić, načelnica sektora za fondove EU Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Mile Horvat državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

Budući RCGO gradit će se na području Općine Koprivnički Ivanec u Koprivničko-križevačkoj županiji, a njegovom uspostavom, modernizirat će se sustav gospodarenja otpadom, odnosno uspostaviti cjeloviti i integrirani sustav gospodarenja otpadom na području četiri županije sjeverozapadne Hrvatske: Koprivničko-križevačke, Varaždinske, Krapinsko-zagorske i Međimurske županije za dobrobit 500 tisuća stanovnika u 110 općina i gradova. Projekt uključuje i izgradnju dvije pretovarne stanica Varaždin i Zabok, a stanice će biti namijenjene za pretovar miješanog komunalnog otpada i ostataka nakon sortiranja, kako bi se racionalizirao transport na RCGO Piškornica. Trajanje projektiranja i izgradnje RCGO Piškornica je 44 mjeseca, od dana uvođenja u posao. 

RCGO Piškornica nije zaseban infrastrukturni objekt, već je dio integriranog sustava gospodarenja otpadom u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Tehnologija obrade otpada u RCGO Piškornica bit će mehaničko-biološka obrada, uz izdvajanje materijala koji se mogu reciklirati, goriva iz otpada (GIO) i proizvoda sličnog kompostu (PSK) koji se odlaže na odlagalište za neopasan otpad. 

U RCGO Piškornica provodit će se: biološka i mehanička obrada miješanog komunalnog otpada, sortiranje odvojeno skupljenog otpada, priprema otpada za recikliranje, priprema otpada za energetsku oporabu i završno odlaganje inertiziranog otpada te obrada i odlaganje građevnog otpada. Glavne tehnološke jedinice/procesi u RCGO Piškornica su: hala za mehaničko-biološku obradu otpada, boksovi za biosušenje otpada, hala za dozrijevanje biootpada, spremište reciklabilnog otpada, odlagalište inertnog otpada, odlagalište neopasnog otpada, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, prostor za prikupljanje i obradu građevinskog otpada, boksovi za skladištenje recikliranog agregata, prostor za prikupljanje i iskorištavanje odlagališnog plina i biofilteri. Osim navedenog izgradit će se upravna i servisna zgrada te infrastrukturne i ostale površine, objekti i uređaji.

Piškornica foto 14

Za zahvat izgradnje RCGO Piškornica proveden je postupak procjene utjecaja na okoliš te je ishođeno Rješenje o prihvatljivosti zahvata na kojim su propisane mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša, od kojih su najvažnije dvostruki temeljni brtveni sustav (sa sustavom za kontrolu oštećenja), uređaj za pročišćavanje otpadnih voda nakon kojeg će se pročišćene vode odvoditi do uređaja grada Koprivnice gdje će se još jednom pročistiti prije ispuštanja, sustav za otprašivanje i uklanjanje neugodnih mirisa, sustav za prikupljanje i obradu odlagališnog plina, hidrantska mreža i stabilni sustav za gašenje požara s vatrodojavnom centralom te stanica za praćenje kvalitete zraka. Uvođenjem naprednih mjera zaštite okoliša i ljudskog zdravlja smanjit će se, u odnosu na dosadašnji sustav zbrinjavanja (odlaganja) otpada, emisije stakleničkih plinova (poglavito metana) u ekvivalentu od oko 35.000 t CO2 te oko 46.000 t ukoliko se recikliraju svi materijali koji će biti oporabljeni. 

Vizualizacija

Izgradnjom RCGO Piškornica  postići će se usklađivanje s EU Direktivama i nacionalnim ciljevima, vezanih uz odlaganje otpada, odnosno doprinijet će se postizanju ciljeva za ponovnu uporabu i recikliranje te smanjenju količine otpada odloženog na odlagalištima.

Više o projektu RCGO Piškornica nalazi se na: www.rcgo-piskornica.hr

Izvor: RCGO Piškornica

Služba ureda župana  

Pročitano 830 puta