14.12.2023.

Informacija (ponovljena) o provedbi strateške procjene i određivanju sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

Pročitano 322 puta