21.04.2022.

Informacija o zahtjevu Hrvatskih voda za provođenje OPUO postupka - Uređenje vodotoka Turniški od 0+000 do 4+150 na području Grada Đurđevca