22.02.2023.

Rješenje prethodne ocjene zahvata „Tematska ruta Halaš čarda – modernizacija i asfaltiranje postojeće makadamske ceste od naselja Legrad do ušća Mure u Dravu” u JLS Legrad

Pročitano 442 puta