16.03.2023.

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu Izgradnje vodne građevine na rijeci Muri kod naselja Donja Dubrava na desnoj obali u rkm 4,9 – 5,0 nositelja zahvata Hrvatske vode, Zagreb