31.03.2023.

Rješenje prethodne ocjene zahvata prenamjene travnate površine u oranicu k.č.br. 2282, k.o. Gola na području Općine Gola

Pročitano 411 puta