27.03.2023.

Informacija o zahtjevu nositelja zahvata za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš - Izgradnja retencije Žlebić na području Grada Koprivnice i Općine Sokolovac, nositelja zahvata Hrvatske vode, Zagreb