Odbor za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije


Članice i članovi Odbora:

  1. ŽELJKO BRČEK (MOST) iz Kalinovca, predsjednik
  2. NATALIJA SUČIĆ (MREŽA) iz Kunovca, potpredsjednica
  3. KRISTINA ŠKODA VAJDIĆ (HSS) iz Koprivnice, članica
  4. MARIJANA LOKOTAR (SDP) iz Koprivnice, članica
  5. SANJA HORVAT (HSLS) iz Koprivnice, članica.

Odbor za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine ima predsjednika, potpredsjednika i tri člana.

Odbor za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine prati razvoj javnih djelatnosti iz područja obrazovanja, kulture, znanosti i sporta, kao i zaštite prava i integriteta nacionalnih manjina, pri čemu daje prijedloge i mišljenja u pogledu poduzimanja mjera za razvoj javnih djelatnosti iz pobrojanih područja, kao i unaprjeđenja statusa nacionalnih manjina zastupljenih na području Županije te razmatra prijedloge odluka i drugih akata koji se odnose na obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine.