Etičko povjerenstvo Koprivničko-križevačke županije


Etičkim kodeksom nositelja političkih dužnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 4/15.) uređuje se ponašanje nositelja političkih dužnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Etičkim kodeksom je utvrđeno da poštivanje, praćenje i provedbu Etičkog kodeksa nadzire Etičko povjerenstvo.

Etičko povjerenstvo je tijelo sastavljeno od predsjednika i dva člana kojeg imenuje i razrješava Županijska skupština. Predsjednik Etičkog povjerenstva imenuje se iz redova uglednih javnih osoba koja se bave ovom ili sličnom problematikom te je određeno da  predsjednik Etičkog povjerenstva ne može biti nositelj političke dužnosti, niti član političke stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Županijskoj skupštini. Članovi Etičkog povjerenstva imenuju se iz reda članova Županijske skupštine, po jedan član iz predstavničke većine i predstavničke manjine.

Etičko povjerenstvo Koprivničko-križevačke županije osnovano je Rješenjem o imenovanju predsjednika i članova Etičkog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/21.).


Povjerenstvo djeluje u sastavu:

  1. DRAŽEN SAČER iz Koprivnice, predsjednik,
  2. VERICA RUPČIĆ iz Đurđevca, članica i
  3. DARKO MARKIĆ iz Koprivnice, član.

Na zahtjev građana, radnih tijela Županijske skupštine te drugih pravnih i fizičkih osoba, kao i na vlastitu inicijativu, Etičko povjerenstvo izriče savjete, preporuke, mišljenja i upozorenja vezana uz ponašanje nositelja političkih dužnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji.


Dokumenti:

document Izvješće o radu Etičkog povjerenstva Koprivničko križevačke županije za 2021. godinu

document Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Etičkog povjerenstva Koprivničko križevačke županije