Koordinacija za ljudska prava


Odlukom o osnivanju Koordinacije za ljudska prava Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/21.) (u daljnjem tekstu: Odluka), člankom 4. Odluke utvrđene su zadaće Koordinacije za ljudska prava Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Koordinacija).

Neke od važnijih aktivnosti su da  prikuplja podatke o stanju ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina na području Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Županija).

Nadalje, sukladno odredbama Odluke, upozorava nadležna upravna tijela Županije na pojedine slučajeve kršenja ljudskih prava i sloboda nacionalnih manjina na području Županije te predlaže rješenja, a po potrebi Koordinacija može oformiti i užu skupinu od stručnjaka iz određenih područja koji nisu članovi Koordinacije ukoliko je potrebno za rješavanje određenog problema.

Koordinacija predlaže akcije za promicanje ljudskih prava i poboljšanje zaštite ljudskih prava na području Županije, a probleme koje ne može riješiti na nivou Županije, upućuje nadležnom tijelu središnje vlasti ili Uredu Vlade Republike Hrvatske nadležnom za ljudska prava.

Župan Koprivničko-križevačke županije, 23. rujna 2021. godine, donio je Rješenje o imenovanju predsjednika, članova i tajnice Koordinacije za ljudska prava kojim je za predsjednika imenovan Ratimir Ljubić zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije, a ostali članovi imenovani su iz redova školstva, zdravstva, Policijske uprave, sudstva, kulture, javnih službi, novinarstva i iz redova nacionalnih manjina, kako slijedi.

 1. Ratimir Ljubić, zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije, za predsjednika,
 2. Robert Šandor iz Koprivnice, predstavnik Policijske uprave Koprivničko-križevačke, za člana,
 3. Tatjana Kučić z Koprivnice, predstavnica Županijskog suda u Varaždinu, Stalne službe u Koprivnici, za članicu,
 4. Vesna Peršić Kovač iz Koprivnice, predstavnica Muzeja grada Koprivnice, za članicu,
 5. Miroslav Belobrk iz Koprivnice, pomoćnik pročelnice Upravnog odjela za zdravstveno-socijalne djelatnosti Koprivničko-križevačke županije, za člana,
 6. Sonja Vuljak iz Đelekovca, ravnateljica OŠ Mihovil Pavlek Miškina Đelekovec, za člana,
 7. Edita Janković Hapavel iz Virja, ravnateljica Muzeja grada Đurđevca, za članicu,
 8. Petra Slavečki iz Križevaca, novinarka Radio Kaj, za članicu,
 9. Tea Čuti iz Sokolovca, predstavnica Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije za članicu,
 10. Vesna Kuterovac iz Križevaca, predstojnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Križevci, za članicu,
 11. Jovo Manojlović iz Velikih Sesveta, predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine Koprivničko-križevačke županije, za člana.

Za tajnicu Koordinacije imenuje se Vesna Pribeg Peričić, viša savjetnica specijalistica za imovinsko pravne poslove i razvoj ljudskih potencijala u Upravnom odjelu za poslove Županijske skupštine i pravne poslove Koprivničko-križevačke županije.

Na nacionalnom nivou Institucionalni okvir zaštite i promicanja ljudskih prava ostvaruje se preko Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske koji je utemeljen  u travnju 2012. godine odlukom Vlade Republike Hrvatske.

Djelokrug Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina obuhvaća stručne poslove u svezi s izvedbom politika promicanja i zaštite ljudskih prava i posebice prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.
Prateći učinkovitost ostvarivanja ovih politika Ured razmatra stanje pojedinih oblasti, segmenata i komponenti ljudskih prava i prava nacionalnih manjina. Ured prati usklađenost zakonodavnog okvira Republike Hrvatske s Ustavom Republike Hrvatske i međunarodnim instrumentima te predlaže modalitete i mjere za punu realizaciju tih prava kao i njihovo unaprjeđenje.

Ured surađuje s nadležnim ministarstvima i drugim tijelima državne uprave te drugim institucijama, s tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, pučkim pravobraniteljem, posebnim pravobraniteljstvima i sa Savjetom za nacionalne manjine. U tom smislu prati provedbu preporuka iz godišnjih izvješća pučkog pravobranitelja, i to: izvješća o radu, izvješća o pojavama diskriminacije i izvješća o obavljanju poslova nacionalnog mehanizma za sprječavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja.
Ured prati stanje međunarodnih instrumenata i pojedinih dokumenata, priprema mišljenja i stručne analize u vezi s primjenom međunarodnih dokumenata u ostvarivanju zaštite i promicanja ljudskih prava i prava pripadnika nacionalnih manjina.

U svrhu poboljšanja nacionalnih standarda zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina Ured surađuje s međunarodnom zajednicom i međunarodnim regionalnim organizacijama. Radi učinkovitijeg ostvarivanja prava vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Ured prati suradnju udruga i ustanova nacionalnih manjina s institucijama u njihovim matičnim državama.

Prikupljajući i objavljujući podatke o zločinima iz mržnje Ured ostvaruje svoju središnju poziciju tijela ovlaštenog za suradnju s Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju te surađuje i s drugim međunarodnim organizacijama koje se tim pitanjima bave.

Međunarodni dan ljudskih prava je 10. prosinca

U svrhu lakšeg informiranja i ostvarivanja lakšeg pristupa Koordinaciji predlažemo da koristite e-mail adresa pod nazivom Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..