Novosti

Koprivničko-križevačka županija | Službene županijske stranice
 1. Održan radni sastanak s predstavnicima Zavoda za prostorni razvoj RH...
 2. Članovima Udruge Mali princ predstavljen rad Županijskog centra 112...
 3. Županija nastavlja s financiranjem djelatnosti HGSS Stanice Koprivnica...
 4. Humanitarna udruga „Šegrtsko srce“ obilježila 10. godišnjicu djelovanja...
 5. Dječji vrtić u Virju i službeno dobio nove prostore
  ...
 6. Virovski mališani učili o sustavu civilne zaštite i europskom broju za hitne</div>...							</div>
											</li>
																													<li>
													<h3 class= Župan održao tradicionalni prijem za predstavnike vjerskih zajednica s područja županije
  Župan održao tradicionalni prijem za predstavnike vjerskih zajednica s područja</div>...							</div>
											</li>
							</ol>
			</div></div></main></div></div></div></section><section id=
  grb kckzz

  O županiji

  Sjedište županije: Koprivnica
  Položaj: Sjeverozapadna Hrvatska
  Površina: 1.748 km2
  Broj stanovnika: 101.661 stanovnika

  grb kckzz

  Zemljopisni položaj

  Sjeveroistočni dio županije čini dolina rijeke Drave, Planina Kalnik, koja je pretežno šumovita zauzima veliki dio županije, a dio zapadni dijelovi Bilogore...

  grb kckzz

  Povijest

  Križevački župan se spominje 1193. što ukazuje da je već tada postojala Križevačka županija. Na prostoru oko nje postojalo je u srednjem vijeku više županija...