27.10.2023.

Savjetovanje o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije