Odaberi Toggle Title Preuzmi
document 72. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (doc, 199 KB)
document 71. Pravilnik o organizaciji i načinu rada službenika i namještenika Koprivničko-križevačke županije za vrijeme rada na izdvojenom mjestu rada i trajanja posebnih okolnosti Preuzmi (doc, 101 KB)
document 70. Odluka o proglašenju prirodne nepogode poplava na području OPĆINE KALINOVAC i OPĆINE PODRAVSKE SESVETE Preuzmi (doc, 28 KB)
document 69. Odluka o proglašenju prirodne nepogode poplava na području OPĆINE NOVO VIRJE i OPĆINE RASINJA Preuzmi (doc, 28 KB)
document 68. Odluka o proglašenju prirodne nepogode poplava na području OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI Preuzmi (doc, 28 KB)
document 67. Zaključak o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 12 KB)
document 66. Zaključak o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 12 KB)
document 65. Zaključak o izmjeni Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća s izvješćem o poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu Preuzmi (docx, 15 KB)
document 64. Zaključak o davanju suglasnosti PORI Regionalnoj razvojnoj agenciji Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 12 KB)
document 63. Odluka o načinu raspodjele sredstava iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu namijenjenih sufinanciranju međunarodnih projekata organizacija civilnog društva Preuzmi (docx, 18 KB)
document 62. Odluka o proglašenju prirodne nepogode poplava na području GRADA ĐURĐEVCA Preuzmi (doc, 27 KB)
document 61. Odluka o proglašenju prirodne nepogode poplava na području OPĆINE GOLA i OPĆINE MOLVE Preuzmi (doc, 28 KB)
document 60. Zaključak o povjeravanju poslova izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gornja Rijeka Preuzmi (docx, 15 KB)
document 59. Odluka o osnivanju i imenovanju komisije za provedbu Javnog natječaja za davanje zakupa prava lova u zajedničkim otvorenim lovištima na području Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 28 KB)
document 58. Zaključak o davanju suglasnosti na II. Dopunu Plana nabave PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za poslovnu godinu 2023. Preuzmi (docx, 13 KB)
document 57.Zaključak o povjeravanju poslova izrade V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Virje Preuzmi (docx, 15 KB)
document 56. Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće o radu i utrošku sredstava Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu Preuzmi (docx, 13 KB)
document 55. Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće o ostvarivanju godišnjeg programa rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 13 KB)
document 54. Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu Preuzmi (docx, 13 KB)
document 53. Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća s izvještajem o radu Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu Preuzmi (docx, 16 KB)