Odaberi Toggle Title Preuzmi
document 92. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje zakupa prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj VI/137 – „Veliki Raven“ Preuzmi (docx, 20 KB)
document 91. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje zakupa prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj VI/136 – „Carevdar“ Preuzmi (docx, 20 KB)
document 90. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje zakupa prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj VI/135 – „Veliki Potočec“ Preuzmi (docx, 20 KB)
document 89. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje zakupa prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj VI/134 – „Gregurovec“ Preuzmi (docx, 20 KB)
document 88. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje zakupa prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj VI/133 – „Marinovec“ Preuzmi (docx, 20 KB)
document 87. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje zakupa prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj VI/132 – „Kalnik“ Preuzmi (docx, 20 KB)
document 86. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje zakupa prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj VI/131 – „Mali Kalnik“ Preuzmi (docx, 20 KB)
document 85. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje zakupa prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj VI/101 – „Križevci“ Preuzmi (docx, 20 KB)
document 84. Odluka o proglašenju prirodne nepogode poplava na području Općine Molve, Općine Novo Virje i Općine Podravske Sesvete Preuzmi (doc, 28 KB)
document 83. Zaključak o davanju suglasnosti na III. Izmjene i dopune Plana nabave PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za poslovnu godinu 2023. Preuzmi (docx, 13 KB)
document 82. Odluka o proglašenju prirodne nepogode poplava na području Općine Drnje, Općine Ferdinandovac, Općine Gola, Općine Hlebine, Općine Legrad I Općine Peteranec Preuzmi (doc, 27 KB)
document 81. Rješenje o imenovanju osoba koje su ovlaštene primati i rješavati pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva službenika i namještenika upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (doc, 41 KB)
document 80. Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju predsjednika/ce i članova/članica Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 13 KB)
document 79. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za dodjelu sredstava Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 17 KB)
document 78. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za provjeru uvjeta poziva A100193 Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 17 KB)
document 77. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (doc, 66 KB)
document 76. Odluka o korištenju pravom prvokupa i kupnji nekretnine upisane u zk.ul.br. 4841, kčbr. 2941/3, K.O. Rasinja Preuzmi (docx, 22 KB)
document 75. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Koprivničko-križevačke županije u 2023. godini Preuzmi (docx, 13 KB)
document 74. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje zakupa prava lova Preuzmi (docx, 20 KB)
document 73. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Ljekarni Koprivnica o osnivanju ljekarničke jedinice Ljekarna Đurđevac Preuzmi (docx, 15 KB)