Odaberi Toggle Title Preuzmi
document 46. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za praćenje provedbe Akcijskog plana za socijalno uključivanje Roma u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2022. do 2027. godine Preuzmi (docx, 16 KB)
document 45. Godišnji plan uobičajenih mjera za sprječavanje šteta od divlajči na području Koprivničko-križevačke županije za lovnu godinu 2023./2024. Preuzmi (docx, 32 KB)
document 44. Rješenje o izmijeni Rješenja o imenovanju Pregovaračkog odbora Koprivničko-križevačke županije za utvrđivanje konačnog teksta Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (doc, 28 KB)
document 43. Dodatak VIII. Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u upravnim tijelima Koprivničko – križevačke županije Preuzmi (doc, 104 KB)
document 42. Zaključak o odobravanju postupka odabiranja i izlučivanja javnog dokumentarnog gradiva Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 19 KB)
document 41. Zaključak o odobravanju postupka odabiranja i izlučivanja javnog dokumentarnog gradiva Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 19 KB)
document 40. Zaključak o odobravanju postupka odabiranja i izlučivanja javnog dokumentarnog gradiva Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 19 KB)
document 39. Rješenje o imenovanju vatrogasnog zapovjednika Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (doc, 27 KB)
document 38. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno iz reda osnivača Preuzmi (doc, 51 KB)
document 37. Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova/članica Koordinacijskog odbora projekta „Koprivničko-križevačka županija – prijatelj djece“ Preuzmi (docx, 17 KB)
document 36. Plan o izmjenama i dopunama Plana savjetovanja s javnošću Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu Preuzmi (doc, 73 KB)
document 35. Rješenje o razrješenju člana i imenovanju članice Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica Preuzmi (docx, 13 KB)
document 34. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za prigovore u postupku dodjele sredstava udrugama Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 13 KB)
document 33. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa i projekata udruga za prioritetna područja iz nadležnosti upravnog tijela za obrazovanje Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 14 KB)
document 32. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ocjenu ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja kojima se financiraju programi i projekti udruga Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 13 KB)
document 31. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Procjeniteljskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije, izuzev područja Grada Koprivnice Preuzmi (docx, 15 KB)
document 30. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Sidonije Rubido Erdödy Gornja Rijeka iz reda osnivača Preuzmi (doc, 50 KB)
document 29. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova komisije ispred poslodavca u Zajedničku komisiju za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (doc, 50 KB)
document 28. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (doc, 78 KB)
document 27. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programskih sadržaja radijskih i televizijskih nakladnika u 2023. godini Preuzmi (docx, 17 KB)