Odaberi Toggle Title Preuzmi
document 36. Plan o izmjenama i dopunama Plana savjetovanja s javnošću Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu Preuzmi (doc, 73 KB)
document 35. Rješenje o razrješenju člana i imenovanju članice Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica Preuzmi (docx, 13 KB)
document 34. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za prigovore u postupku dodjele sredstava udrugama Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 13 KB)
document 33. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa i projekata udruga za prioritetna područja iz nadležnosti upravnog tijela za obrazovanje Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 14 KB)
document 32. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ocjenu ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja kojima se financiraju programi i projekti udruga Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 13 KB)
document 31. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Procjeniteljskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije, izuzev područja Grada Koprivnice Preuzmi (docx, 15 KB)
document 30. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Sidonije Rubido Erdödy Gornja Rijeka iz reda osnivača Preuzmi (doc, 50 KB)
document 29. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova komisije ispred poslodavca u Zajedničku komisiju za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (doc, 50 KB)
document 28. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (doc, 78 KB)
document 27. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programskih sadržaja radijskih i televizijskih nakladnika u 2023. godini Preuzmi (docx, 17 KB)
document 26. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih publikacija u 2023. godini Preuzmi (docx, 16 KB)
document 25. Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (doc, 37 KB)
document 24. Odluka o dodjeli Plakete Župana Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 13 KB)
document 23. Odluka o dodjeli Plakete Župana Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 13 KB)
document 22. Odluka o dodjeli Plakete Župana Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 15 KB)
document 21. Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće o radu i izvršenju Financijskog plana PORE Preuzmi (docx, 14 KB)
document 20. Rješenje o osnivanju i imenovanju Projektnog tima za pripremu i provedbu projekta Preuzmi (docx, 18 KB)
document 19. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za ocjenu ispunjavanja formalnih uvjeta Poziva T100050 Preuzmi (docx, 17 KB)
document 18. Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Strukovne škole Đurđevac iz reda osnivača Preuzmi (doc, 55 KB)
document 17. Odluka o proglašenju prirodne nepogode olujni i orkanski vjetar na području Grada Đurđevca i Općine Kloštar Podravski Preuzmi (doc, 28 KB)