Odaberi Toggle Title Preuzmi
document 126. Plan brojčanih oznaka upravnih tijela i službenih osoba Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 46 KB)
document 125. Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika Koprivničko-križevačke županije za 2024. godinu Preuzmi (doc, 54 KB)
document 124. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (doc, 75 KB)
document 123. Zaključak o davanju suglasnosti PORI Regionalnoj razvojnoj agenciji Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 13 KB)
document 122. Plan savjetovanja s javnošću Koprivničko-križevačke županije za 2024. godinu Preuzmi (doc, 88 KB)
document 121. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na području Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 14 KB)
document 120. Zaključak o davanju suglasnosti PORI Regionalnoj razvojnoj agenciji Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (doc, 32 KB)
document 119. Zaključak o davanju suglasnosti na Plan nabave PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za poslovnu godinu 2024. Preuzmi (docx, 14 KB)
document 118. Rješenje o odobrenju uporabe grba Koprivničko-križevačke županije Hrvatskim željeznicama putničkom prijevozu d.o.o. Zagreb Preuzmi (docx, 15 KB)
document 117. Rješenje o odobrenju uporabe grba Koprivničko-križevačke županije Ligi protiv raka Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 15 KB)
document 116. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju službenih prostorija za sklapanje životnog partnerstva i materijalnim pravima matičara Preuzmi (docx, 16 KB)
document 115. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o određivanju službenih prostorija za sklapanje braka i materijalnim pravima matičara Preuzmi (docx, 16 KB)
document 114. Zaključak o cenzusu za ostvarivanje i visini novčane pomoći za sufinanciranje smještaja u domove za starije i nemoćne osobe u 2024. godini Preuzmi (docx, 14 KB)
document 113. Rješenje o imenovanju predsjednice i članova/ca Savjeta za socijalnu skrb u Koprivničko-križevačkoj županiji Preuzmi (docx, 15 KB)
document 112. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje zakupa prava lova Preuzmi (docx, 21 KB)
document 111. Odluka o izmjeni imenovanja članova Županijskog tima Koprivničko-križevačke županije za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Preuzmi (docx, 14 KB)
document 110. Odluka o izmjenama Javnog natječaja za davanje zakupa prava lova Preuzmi (docx, 25 KB)
document 109. Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju službenika Koprivničko-križevačke županije ovlaštenih za rad u Informacijskom sustavu tržišta nekretnina Preuzmi (docx, 16 KB)
document 108. Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 18 KB)
document 107. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 14 KB)