Odaberi Toggle Title Preuzmi
document 26. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih publikacija u 2023. godini Preuzmi (docx, 16 KB)
document 25. Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (doc, 37 KB)
document 24. Odluka o dodjeli Plakete Župana Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 13 KB)
document 23. Odluka o dodjeli Plakete Župana Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 13 KB)
document 22. Odluka o dodjeli Plakete Župana Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 15 KB)
document 21. Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće o radu i izvršenju Financijskog plana PORE Preuzmi (docx, 14 KB)
document 20. Rješenje o osnivanju i imenovanju Projektnog tima za pripremu i provedbu projekta Preuzmi (docx, 18 KB)
document 19. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za ocjenu ispunjavanja formalnih uvjeta Poziva T100050 Preuzmi (docx, 17 KB)
document 18. Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Strukovne škole Đurđevac iz reda osnivača Preuzmi (doc, 55 KB)
document 17. Odluka o proglašenju prirodne nepogode olujni i orkanski vjetar na području Grada Đurđevca i Općine Kloštar Podravski Preuzmi (doc, 28 KB)
document 16. Odluka o pripremi i provođenju simulacijsko-komunikacijske vježbe Stožera civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije i operativnih snaga Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (docx, 20 KB)
document 15. Odluka o izmjeni imenovanja članova Županijskog tima Koprivničko-križevačke županije za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Preuzmi (docx, 13 KB)
document 14. Zaključak o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Plana nabave PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za poslovnu godinu 2023 Preuzmi (docx, 13 KB)
document 13. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Etičkog povjerenstva nadležnog za primjenu Etičkog kodeksa službenika i namještenika upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije za 2022. godi Preuzmi (docx, 13 KB)
document 12. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za dodjelu financijskih sredstava medijima Preuzmi (docx, 19 KB)
document 11. Rješenje o imenovanju članova kontrolne skupine za nadzor standarda kvalitete u sklopu javne usluge prijevoza putnika u cestovnom prometu Preuzmi (docx, 20 KB)
document 10. Rješenje o osnivanju i imenovanju Projektnog tima za pripremu i provedbu projekta „Rekonstrukcija dvorca Inkey u wellness hotel“ Preuzmi (docx, 17 KB)
document 9. Rješenje o imenovanju predstavnika Koprivničko-križevačke županije u Projektni tim za pripremu i provedbu projekta Interpretacijski centar „Bolenov dravski put“ Preuzmi (docx, 16 KB)
document 8. Odluka o načinu raspodjele sredstava iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu namijenjenih sufinanciranju izrade dokumentacije za pripremu EU projekata u jedinicama l Preuzmi (docx, 25 KB)
document 7.. Odluka o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Koprivničko - križevačke županije i osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područ Preuzmi (doc, 75 KB)