Međunarodni dan osoba s invaliditetom

Nakon što su Ujedinjeni narodi 3. prosinca proglasili Međunarodnim danom osoba s invaliditetom, Komisija za ljudska prava je, u rezoluciji od 5. ožujka 1993. godine, pozvala zemlje članice na obilježavanje tog datuma kako bi se postigla jednakost u ostvarivanju ljudskih prava i potaknulo sudjelovanje osoba s invaliditetom u društvu. Ove je godine tema obilježavanja „Transformacija prema održivom i otpornom društvu za sve“.

Cilj obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom je postizanje boljeg razumijevanja problema osoba s invaliditetom u široj društvenoj zajednici, a Koprivničko-križevačka županija i nadalje će im pružati pomoć i podršku kroz potrebne aktivnosti i projekte, kako bi zajedno s udrugama i institucijama doprinijeli poboljšanju kvalitete života osoba s invaliditetom. Tako se ublažavaju posljedice socijalne isključenosti, ali i senzibilizira javnost na prisutnost osoba s invaliditetom u zajednici, s naglaskom na mogućnosti kojima raspolažu.

Potpisivanjem Konvencije o pravima osoba s invaliditetom 2007. godine, Republika Hrvatska obvezala se da će poštivati i odredbe koje se tiču prava na rad i zapošljavanja, pristupačnosti, zdravlja, obrazovanja, osposobljavanja, rehabilitacije, neovisnog života i uključenosti u zajednicu uz osiguravanje razumne prilagodbe i bez diskriminacije. Hrvatska je treća zemlja u svijetu koja je ratificirala Konvenciju, što ukazuje na spremnost i potrebu hrvatskog društva da osigura jednake mogućnosti za ovu posebno ranjivu populaciju.

Prema podacima Registra o osobama s invaliditetom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Hrvatskoj živi 511 850 osoba s invaliditetom, od čega je 60 % muškaraca i 40 % žena, a u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske osobe s invaliditetom čine 12 % stanovnika. U Republici Hrvatskoj politika prema osobama s invaliditetom zasniva se na suvremenim međunarodnim standardima, koji uključuju i temeljna načela ljudskih prava kao što je načelo nediskriminacije te načelo međuzavisnosti i nedjeljivosti svih ljudskih prava, što čini nužnim ostvarivanje pristupačnosti svih građanskih i političkih, kao i socijalnih, kulturnih i gospodarskih prava osobama s invaliditetom.

Služba ureda župana