Održana 9. sjednica Županije skupštine

Članice i članovi Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije u četvrtak, 28. lipnja okupili su se na 9. po redu sjednici Županijske skupštine te raspravljali o 10 točaka dnevnog reda. Sjednicu je otvorio predsjednik Županijske skupštine Željko Pintar, a prva točka dnevnog reda odnosila se na donošenje Izmjena i dopuna proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu.

Obrazloženje za prvu točku dao je župan Darko Koren koji je kazao kako su ukupni prihodi i primici Proračuna Županije za 2018. godinu bili su planirani u iznosu 468.621.826,96, a s predloženim izmjenama i dopunama povećanje prihoda iznosi 13.266.826,54 kune, dok povećanje primitaka iznosi 380.700,00 kuna. Sveukupno povećanje planiranih prihoda i primitaka iznosi 13.647.526, 54 kune te nov plan prihoda i primitaka iznosi 482.269.353,50 kuna. Župan je dodao i kako je do značajnijih promjena u okviru prihoda poslovanja Proračuna došlo je zbog usklađenja svih prihoda Županije i proračunskih korisnika, a ukupni planirani rashodi i izdaci za 2018. godinu iznosili su 454.291.113,41 kunu. Ovim izmjenama i dopunama rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se u iznosu od 10.601.054,37 kune, dok se izdaci povećavaju u iznosu od 291.700,00 kuna. Novi plan rashoda i izdataka Proračuna tako iznosi 465.183.867,78 kuna.

Nakon što su članovi  usvojili Izmjene i dopune proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu, razmatrali su i prihvatili Izvješće o provedbi Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije, za razdoblje 2014. do 2020., za 2017. godinu, koje je predstavila ravnateljica PORA-e Razvojne agencije Podravine i Prigorja Melita Birčić te Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu, koje je predstavio glavni zapovjednik Zvonimir Habijan.

Članovi su donijeli i Odluku o izmjeni i dopunama Odluke o javnim priznanjima Koprivničko-križevačke županije, Odluku o sufinanciranju troškova smještaja u domove socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe, Antikorupcijski program za ustanove kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija za razdoblje od 2019. do 2020. godine te Antikorupcijski program za trgovačka društva kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija za razdoblje od 2019. do 2020. godine.

Prema dnevnom redu, donesen je i Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica i preuzimanju obveze plaćanja drugog obroka za nabavu uređaja za magnetsku rezonancu u 2019. godini, te Zaključak o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Županije za 2018. godinu, Proračunske zalihe za travanj i svibanj.

Sjednica je završila pitanjima i prijedlozima članova, a predsjednik Pintar na kraju je uputio zahvalu na suradnji i konstruktivnim raspravama.

Služba ureda župana