Poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 13. Odluke o javnim priznanjima Koprivničko-križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 9/15. i 19/17.)  Odbor za dodjelu javnih  priznanja  Koprivničko-križevačke županije poziva građane, pravne osobe i druge organizacijske oblike te njihova tijela na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije:

  • Počasni građanin Koprivničko-križevačke županije,
  • Nagrada Koprivničko-križevačke županije za životno djelo,
  • Nagrada Koprivničko-križevačke županije za promicanje ljudskih prava „Mara Matočec“,
  • Nagrade Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije,
  • Nagrade Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće u protekloj godini,
  • Zahvalnice Koprivničko-križevačke županije,
  • Plaketa Župana Koprivničko-križevačke županije

Svi podneseni prijedlozi moraju sadržavati naznaku samo jednog javnog priznanja od mogućih sedam, a prijedlog mora biti podnijet na propisanom obrascu, ovisno o predloženom kandidatu (obrasci se mogu preuzeti na web stranici Koprivničko-križevačke županije, u pisarnici ili u privitku ovog teksta). Na zahtjev Odbora, ovlašteni predlagatelj dužan je naknadno dostaviti dopunske podatke i dokumentaciju, a nepravodobni, nepotpisani, kao i prijedlozi iz kojih nije vidljivo za koje javno priznanje te iz kojeg područja djelovanja se kandidat predlaže, neće se razmatrati.

Prijedlozi se podnose Odboru za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije na adresu:

Odbor za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije
Ulica Antuna Nemčića  5
48000   Koprivnica
s naznakom “prijedlog za dodjelu javnih priznanja”

Rok za podnošenje  pisanih  prijedloga je zaključno s  12. veljače 2018. godine, a pojedinosti o javnom natječaju, kao i potrebne obrasce, možete vidjeti OVDJE.

Služba ureda župana