Sazvana 6. sjednica Županijske skupštine

Predsjednik Županijske skupštine Željko Pintar sazvao je 6. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan 26. veljače 2018. (ponedjeljak) u 16,00 sati. Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I, (Gradska vijećnica).

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

 1. Donošenje Odluke o utvrđivanju početka mirovanja, završetku mirovanja, kao i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije,
 2. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja:
  1. a) Nagrade Koprivničko-križevačke županije za životno djelo,
  2. Nagrade Koprivničko-križevačke županije za promicanje ljudskih prava „Mara Matočec“,
  3. Nagrade Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije,
  4. Nagrade Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće u protekloj godini,
  5. Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije,
 3. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Koprivničko-križevačke županije,
 4. Donošenje Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije,
 5. Razmatranje Izvješća o radu župana Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 9. lipnja do 31. prosinca 2017. godine, s prijedlogom Zaključka,
 6. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za financiranje političkih stranaka i članova Županijske skupštine izabranih s liste grupe birača za 2018. godinu,
 7. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova/članica i zamjenika članova/članica Savjeta za razvoj civilnog društva u Koprivničko-križevačkoj županiji,
 8. Donošenje Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju članova Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije,
 9. Donošenje Rješenja o imenovanju predstavnika Koprivničko-križevačke županije u Nadzorni odbor Piškornica-sanacijsko odlagalište d.o.o.,
 10. Donošenje Odluke o osnivanju prava služnosti radi izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda općine Legrad,
 11. Donošenje izmjena Programa 1011: Međunarodna suradnja i EU projekti,
 12. Donošenje Odluke o pokretanju inicijative za izgradnju Gospodarskog centra za promet voća i povrća,
 13. Razmatranje Izvješća o provedbi savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja i provedbe općih i drugih akata Koprivničko-križevačke županije u 2017. godini, s prijedlogom Zaključka,
 14. Razmatranje Izvješća o radu Službeničkog suda u Koprivničko-križevačkoj županiji, s prijedlogom Zaključka,
 15. Razmatranje Izvješća za 2017. godinu o provedbi Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2015. do 2017. godine,
 16. Razmatranje Izvješća o radu Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 17. Razmatranje Izvješća o radu Etičkog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 18. Razmatranje Izvješća o radu Županijske koordinacije za ljudska prava Koprivničko-križevačke županije, s prijedlogom Zaključka,
 19. Razmatranje Izvješća o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe za 2017. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 20. Razmatranje Informacije o odobravanju i utrošenim sredstvima za pravo na troškove ogrjeva u 2017. godini, s prijedlogom Zaključka,
 21. Izbor članova i članica Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije,
 22. Donošenje Zaključka o utvrđivanju interesa za sklapanje II. Aneksa Ugovora o zakupu poslovnih prostorija s „PORA“ Razvojnom agencijom Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji, bez provođenja javnog natječaja,
 23. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama na području Koprivničko-križevačke županije,
 24. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu, Proračunska zaliha za:
  1. studeni,
  2. prosinac,
 25. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na:
  1. Odluke o darovanju 1/3 dijela cijelih nekretnina u vlasništvu Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije,
  2. Odluku o stjecanju prava vlasništva 1/3 dijela kčbr. 1282/6 i kčbr. 1283/3 u k.o. Koprivnica Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije,
  3. Odluku o stjecanju prava vlasništva 1/3 dijela kčbr. 1282/6 i kčbr. 1283/3 u k.o. Koprivnica Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica,
 26. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o darovanju dijela nekretnine Ljekarne Križevci Općini Sveti Petar Orehovec,
 27. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o darovanju dijela nekretnine Ljekarne Križevci Općini Sveti Ivan Žabno,
 28. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o darovanju nekretnina, (OŠ Andrije Palmovića Rasinja Župi Kuzminec),
 29. Donošenje Zaključka o prijenosu nabavljene nefinancijske imovine Osnovnoj školi Fran Koncelak Drnje,
 30. Donošenje Zaključka o prijenosu nabavljene nefinancijske imovine Osnovnoj školi Molve,
 31. Donošenje Zaključka o prijenosu nabavljene nefinancijske imovine Osnovnoj školi Sveti Petar Orehovec,
 32. Pitanja i prijedlozi članica i članova.

Materijale možete pogledati i preuzeti OVDJE.