Tjedan EU fondova Koprivničko-križevačke županije započeo uz Dan ruralnog razvoja

Koprivničko-križevačka županija, Grad Koprivnica, „PORA“ Razvojna agencija Podravine i Prigorja, HGK Županijska komora Koprivnica i HOK Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije u razdoblju od 7. do 11. svibnja 2018. organiziraju Tjedan EU fondova Koprivničko-križevačke županije.

Tjedan EU fondova započeo je Danom ruralnog razvoja koji je u ponedjeljak, 7. svibnja održan u prostorima PORA-e Razvojne agencije Podravine i Prigorja, gdje su svoje planove predstavile Lokalne akcijske grupe s područja Županije: LAG „Podravina“ , LAG „Prigorje“, LAG „Prizag“, LAG „Izvor“ i LAG „Mura-Drava“.

Sastanku su prisustvovali zamjenik župana Ratimir Ljubić i predstavnici PORA-e koji su pohvalili dosadašnju suradnju i aktivnosti LAG-ova, a glavna je tema bila prezentacija mjera i mogućnosti financiranja koje će LAG-ovi s objavljivati za javni i privatni sektor na svom području.

Prezentacije o svim raspoloživim mjerama održali su Karlo Antolković u ime LAG-a Prigorje, Mihaela Lončar u ime LAG-a „PODRAVINA“, Mihael Ružić u ime LAG-a Mura-Drava, Matija Zamljačanec u ime LAG-a Izvor te Kruno Đurec u ime LAG-a Prizag. Navedeni LAG-ovi kontinuirano će tijekom sljedeće tri godine raspisivati natječaje za javni i privatni sektor, odnosno za korisnike sa svog područja, s ciljem unapređenja ruralnog razvoja.

Tjedan EU fondova Koprivničko-križevačke županije organizira se u povodu obilježavanja Europskog tjedna i „Dana otvorenih vrata EU projekata“ u koordinaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, uz podršku Europske komisije. Svrha manifestacije je predstaviti projekte koji pridonose  razvoju lokalnih zajednica, a kako se na području Koprivničko-križevačke županije provodi značajan broj projekata nastala je ideja da se oni predstave javnosti.

Program za ostatak Tjedna EU fondova:

Utorak, 08. svibnja 2018.

Tema: DAN OTVORENIH VRATA „PORE“ KKŽ – prezentacija rada „PORE“ KKŽ, aktualnih natječaja iz ESI fondova i realiziranih EU projekata.

Vrijeme trajanja: 10,00 – 12,00 sati; Prostor: dvorana „PORE“ KKŽ, Florijanski trg 4

Prezentatori: „PORA“ Razvojna agencija Podravine i Prigorja.

Sudionici: učenici srednjih škola

Srijeda, 09. svibnja 2018. – Dan Europe

Tema: KONFERENCIJA ZA MEDIJE I PRIJEM ŽUPANA DARKA KORENA ZA SUDIONIKE NAGRADNOG NATJEČAJA ZA DJEČJE LITERARNE I LIKOVNE RADOVE NA TEMU „HRVATSKA KAKVU ŽELIMO“  i podjela potvrda mentorima i osnovnim školama sudionicima nagradnog natječaja.

Vrijeme trajanja: 10,00 – 11,00 sati; Prostor: dvorana Koprivničko-križevačke županije.

Četvrtak, 10. svibnja 2018.

Tema: OTVORENI EU NATJEČAJI ZA PODUZETNIKE I PRIMJER DOBRE PRAKSE PROVEDBE EU PROJEKTA NA PODRUČJU KKŽ

Vrijeme trajanja: 10,00 – 12,00 sati; Prostor: dvorana HGK Županijske komore Koprivnica

Prezentatori: „PORA“ Razvojna agencija Podravine i Prigorja na temu 2. otvorenog natječaja u okviru B Light Grant Sheme, programa suradnje malih i srednjih poduzetnika u pograničnom području Mađarska-Hrvatska u okviru INTERREG V-A Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.; HGK EEN na temu trenutno otvorenih EU natječaja za poduzetnike; Rasco d.o.o. Kalinovac na temu uspješno provedenog EU projekta.

Sudionici: poduzetničke potporne institucije i poduzetnici i obrtnici s područja Koprivničko-križevačke županije.

Petak, 11. svibnja 2018.

Tema: PREZENTACIJA AKTUALNIH I PROVEDENIH EU PROJEKATA JLS-A, INSTITUCIJA I LAG-OVA U KKŽ

Vrijeme trajanja: 09,00 – 11,00 sati; Prostor: Zrinski trg Koprivnica

Predstavljanje na štandovima:

– Koprivničko-križevačka županija i županijske ustanove

– HGK Županijska komora Koprivnica

– HOK Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije i POUKA

– gradovi Koprivnica, Križevci i Đurđevac

– zainteresirane općine

– LAG-ovi s područja KKŽ

Služba ureda župana

Izvor fotografija: www.pora.com.hr