U Županiji raste broj dolazaka i noćenja turista

Prema podacima sustava eVisitor u Koprivničko-križevačkoj županiji porastao je broj dolazaka i broj noćenja turista u razdoblju od siječnja do srpnja ove godine, a u odnosu na isti period u 2016. godini. Riječ je o porastu dolazaka od 18 posto pri čemu je ostvareno ukupno 11.027 dolazaka, dok u pogledu broja noćenja riječ je o porastu od 9 posto, a odnosi se na ukupno 26.664 noćenja.

 Kada se podaci analiziraju kroz tri grada Županije, Koprivnica bilježi porast broja dolazaka od 9 posto pri čemu je ostvareno 5.169 dolazaka, dok ukupan broj ostvarenih noćenja iznosi 11.660, odnosno pad od 2 posto.

Križevci bilježe značajan porast broja dolazaka za 27 posto, ukupno 1.880, a također u porastu je broj noćenja za 60 posto pri čemu je ostvareno ukupno 5.446 noćenja.

Đurđevac također bilježi porast broja dolazaka za 27 posto ili 3.462 zabilježena dolaska, dok je noćenje u porastu za 1 posto u iznosu od 8.376 ukupno ostvarenih noćenja.

U posljednjih nekoliko godina raste broj dolazaka i noćenja u cijeloj Županiji, a prema dosadašnjim podacima vidljivo je da će se pozitivan trend i nastaviti. Zainteresiranost turista rasti će usporedno sa razvojem turističke ponude na kojoj se posljednjih godina aktivno radi, kao i na samoj promociji Podravine i Prigorja.

Služba ureda župana