Odaberi Toggle Title Preuzmi
pdf Rješenje Prethodne ocjene Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Kloštar Podravski Preuzmi (pdf, 1.48 MB)
pdf Rješenje Prethodne ocjene izgradnje antenskog stupa i kontrolno mjerne postaje Bilogora, k.o. Suha Katalena, nositelja zahvata HAKOM Preuzmi (pdf, 1.45 MB)
pdf Rješenje Prethodne ocjene Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Novigrad Podravski Preuzmi (pdf, 1.53 MB)
pdf Rješenje Prethodne ocjene za zahvat prenamjene poljoprivredne površine na području Gotalovo, prenamjena livade Keceuš Marijana Preuzmi (pdf, 1.11 MB)
pdf Rješenje Prethodne ocjene za zahvat prenamjene poljoprivredne površine na području Gotalovo, prenamjena livade Keceuš Ana Mihalić Preuzmi (pdf, 1.12 MB)
pdf Rješenje Prethodne ocjene za zahvat prenamjene poljoprivredne površine na području Gotalovo, prenamjena livade Keceuš Karlo Preuzmi (pdf, 1.10 MB)
pdf Rješenje ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu šumske ceste u GJ „Novigradska planina 44“ Preuzmi (pdf, 1.70 MB)
pdf Rješenje ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu Drugih izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Koprivnicu Preuzmi (pdf, 1.71 MB)
pdf Rješenje o ispravku Rješenja ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu šumske ceste u GJ „Novigradska planina 44“ Preuzmi (pdf, 839 KB)
pdf Rješenje ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu izgradnje objekta za povremeno stanovanje na lokaciji Gabajeva Greda, Hlebine Preuzmi (pdf, 1.42 MB)
pdf Rješenje ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „Geološka i geomorfološka istraživanja subvertikalnog odsjeka na jugoistočnoj strani usjeka pjeskokopa Draganci“ u k.o. Kalinovac Preuzmi (pdf, 2.45 MB)
pdf Rješenje ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu izgradnje objekta za povremeno stanovanje na lokaciji Sekuline, Općina Molve Preuzmi (pdf, 1.55 MB)