Odaberi Toggle Title Preuzmi
pdf Rješenje Prethodne ocjene Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Kloštar Podravski Preuzmi (pdf, 1.48 MB)
pdf Rješenje Prethodne ocjene izgradnje antenskog stupa i kontrolno mjerne postaje Bilogora, k.o. Suha Katalena, nositelja zahvata HAKOM Preuzmi (pdf, 1.45 MB)
pdf Rješenje Prethodne ocjene Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Novigrad Podravski Preuzmi (pdf, 1.53 MB)
pdf Rješenje Prethodne ocjene za zahvat prenamjene poljoprivredne površine na području Gotalovo, prenamjena livade Keceuš Marijana Preuzmi (pdf, 1.11 MB)
pdf Rješenje Prethodne ocjene za zahvat prenamjene poljoprivredne površine na području Gotalovo, prenamjena livade Keceuš Ana Mihalić Preuzmi (pdf, 1.12 MB)
pdf Rješenje Prethodne ocjene za zahvat prenamjene poljoprivredne površine na području Gotalovo, prenamjena livade Keceuš Karlo Preuzmi (pdf, 1.10 MB)
pdf Rješenje ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu šumske ceste u GJ „Novigradska planina 44“ Preuzmi (pdf, 1.70 MB)
pdf Rješenje ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu Drugih izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Koprivnicu Preuzmi (pdf, 1.71 MB)
pdf Rješenje o ispravku Rješenja ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu šumske ceste u GJ „Novigradska planina 44“ Preuzmi (pdf, 839 KB)
pdf Rješenje ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu izgradnje objekta za povremeno stanovanje na lokaciji Gabajeva Greda, Hlebine Preuzmi (pdf, 1.42 MB)
pdf Rješenje ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „Geološka i geomorfološka istraživanja subvertikalnog odsjeka na jugoistočnoj strani usjeka pjeskokopa Draganci“ u k.o. Kalinovac Preuzmi (pdf, 2.45 MB)
pdf Rješenje ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu izgradnje objekta za povremeno stanovanje na lokaciji Sekuline, Općina Molve Preuzmi (pdf, 1.55 MB)
pdf OPEM rješenje livada u oranicu AlojzijeP Gola prosinac2022 Preuzmi (pdf, 1.16 MB)
pdf Rješenje ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu redovnog održavanja vodotoka i osiguranja protočnosti za evakuaciju velike vode i odvodnje na šest lokacija na području Šumarije Križevci, GJ Kalnik – Kolačka, Općina Kalnik Preuzmi (pdf, 1.74 MB)
pdf Rješenje prethodne ocjene za zahvat postavljanja opreme (promatračnica, nadstrešnica, info table i dr.) u JLS Legrad, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (pdf, 1.49 MB)
pdf Rješenje prethodne ocjene zahvata „Tematska ruta Halaš čarda – modernizacija i asfaltiranje postojeće makadamske ceste od naselja Legrad do ušća Mure u Dravu” u JLS Legrad Preuzmi (pdf, 1.48 MB)
pdf Rješenje prethodne ocjene zahvata prenamjene travnate površine u oranicu k.č.br. 2282, k.o. Gola na području Općine Gola Preuzmi (pdf, 1.49 MB)
pdf Rješenje prethodne ocjene zahvata prenamjene travnate površine u oranicu k.č.br. 808, k.o. Gola na području Općine Gola Preuzmi (pdf, 1.15 MB)
pdf Prethodna ocjena Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Gola Preuzmi (pdf, 1.69 MB)
pdf Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu izgradnje objekta za povremeno stanovanje u k.o. Hlebine ( lokacija Gabajeva Greda) Preuzmi (pdf, 343 KB)