Toggle Title Preuzmi
document 9.1. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskih izvješća Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica za 2020. godinu Preuzmi (docx, 14 KB)
document 9.2. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskih izvješća Doma zdravlja KKŽ za 2020. godinu Preuzmi (docx, 14 KB)
document 9.3. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskih izvješća Zavoda za hitnu medicinu KKŽ za 2020. godinu Preuzmi (docx, 14 KB)
document 6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju PORE Regionalne razvojne agencije KKŽ za 2020. godinu Preuzmi (docx, 12 KB)
document 7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i utrošku sredstava Zavoda za prostorno uređenje KKŽ za 2020. godinu Preuzmi (docx, 19 KB)
document 8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ostvarivanju godišnjeg programa rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području KKŽ s aktivnostima zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u KKŽ za 2020. Preuzmi (docx, 19 KB)
document 3. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu župana KKŽ za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine Preuzmi (docx, 13 KB)
document 4. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu župana KKŽ za razdoblje od 1. siječnja do 8. lipnja 2021. godine Preuzmi (docx, 13 KB)
document 5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice KKŽ za 2020. godinu Preuzmi (docx, 12 KB)
document 1. Odluka o početku mirovanja mandata članova i početku obnašanja dužnosti zamjenika članova Županijske skupštine KKŽ Preuzmi (docx, 15 KB)
pdf 2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna KKŽ za 2020. godinu Preuzmi (pdf, 5.37 MB)
document 1. Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatnog povjerenstva Županijske skupštine KKŽ Preuzmi (docx, 14 KB)
document 2. Odluku o početku mirovanja mandata članova Županijske skupštine KKŽ i početku obnašanja dužnosti zamjenika članova županijske skupštine KKŽ Preuzmi (docx, 14 KB)
document 3. Odluka o početku mirovanja mandata člana Županijske skupštine KKŽ i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana županijske skupštine KKŽ Preuzmi (docx, 14 KB)
document 4. Rješenje o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja Županijske skupštine KKŽ Preuzmi (docx, 14 KB)
document 5. Rješenje o izboru predsjednika Županijske skupštine KKŽ Preuzmi (docx, 14 KB)
document 6. Rješenje o izboru potpredsjednika Županijske skupštine KKŽ Preuzmi (docx, 14 KB)
document 7. Rješenje o izboru potpredsjednika Županijske skupštine KKŽ Preuzmi (docx, 14 KB)
document 8. Rješenje o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za statut i poslovnik Županijske skupštine KKŽ Preuzmi (docx, 14 KB)
document 9. Rješenje o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za financije i proračun Županijske skupštine KKŽ Preuzmi (docx, 14 KB)