Toggle Title Preuzmi
document 10. Zaključak o pokretanju postupka darovanja nekretnine Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica u vlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje KKŽ Preuzmi (docx, 15 KB)
document 14 Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno iz reda osnivača Preuzmi (doc, 50 KB)
document 13 Odluka o upućivanju na javnu raspravu „Strateške studije utjecaja nacrta Plana razvoja KKŽ za razdoblje 2021 2027 na okoliš“ Preuzmi (docx, 145 KB)
document 11 Rješenje o dopunama Rješenja o osnivanju i imenovanju Projektnog tima za provedbu projekta „Responsible Green Destination Amazon of Europe“ Preuzmi (docx, 14 KB)
document 12 Rješenje o osnivanju Povjerenstva za dodjelu financijskih sredstava medijima Preuzmi (docx, 18 KB)
pdf Rješenje Prethodne ocjene izgradnje antenskog stupa i kontrolno mjerne postaje Bilogora, k.o. Suha Katalena, nositelja zahvata HAKOM Preuzmi (pdf, 1.45 MB)
document 08 Zaključak o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području KKŽ Preuzmi (docx, 12 KB)
document 09 Zaključak o davanju suglasnosti Zavodu za prostorno uređenje KKŽ Preuzmi (docx, 12 KB)
document 10 Pravilnik o financiranju programskih sadržaja elektronički medija Preuzmi (docx, 31 KB)
document 07 Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada Zavodu za prostorno uređenje KKŽ za 2022. godinu i Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje KKŽ za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu Preuzmi (doc, 28 KB)
pdf Rješenje Prethodne ocjene Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Kloštar Podravski Preuzmi (pdf, 1.48 MB)
document 06 Plan prijma u službu u upravna tijela Koprivničko križevačke županije u 2022 godini Preuzmi (doc, 46 KB)
document 05 Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika Koprivničko križevačke županije za 2022 godinu Preuzmi (doc, 55 KB)
document 04 Zaključak o cenzusu za ostvarivanje i visini novčane pomoći za sufinanciranje smještaja u domove za starije i nemoćne osobe u 2022 godini Preuzmi (docx, 13 KB)
document 03 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Etičkog povjerenstva nadležnog za primjenu Etičkog kodeksa službenika i namještenika upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu Preuzmi (docx, 13 KB)
document 01 Odluka o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022 godini Preuzmi (docx, 17 KB)
document 02 Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Kulturnog vijeća Koprivničko križevačke županije Preuzmi (docx, 14 KB)
default Prostorni plan Koprivničko-križevačke županije Preuzmi
pdf Pravilnik o kreditiranju studenata [2014] Preuzmi (pdf, 176 KB)
pdf Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kreditiranju studenata [2012] Preuzmi (pdf, 70 KB)