20.05.2022.

Radovi uklanjanja otpada odbačenog u okoliš na kčbr. 662/1 i 662/3 k.o. Koprivnički Ivanec (prethodno savjetovanje)

Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika) objavljeno je na:

Pročitano 102 puta