27.07.2023.
Javna nabava radova rekonstrukcije školskog igrališta OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac (prethodno savjetovanje)

Više informacija

 • Početak natječaja Četvrtak, 27 Srpanj 2023
 • Završetak natječaja Srijeda, 02 Kolovoz 2023
 • Status Završio
12.05.2023.
Javna nabava usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za Centar zaštite i spašavanja (prethodno savjetovanje)

Više informacija

 • Početak natječaja Petak, 12 Svibanj 2023
 • Završetak natječaja Srijeda, 17 Svibanj 2023
 • Status Završio
15.03.2023.
Javna nabava radova postavljanja fotonaponskih elektrana na školskim objektima (prethodno savjetovanje)

Više informacija

 • Početak natječaja Srijeda, 15 Ožujak 2023
 • Završetak natječaja Ponedjeljak, 20 Ožujak 2023
 • Status Završio
14.03.2023.
Radovi rekonstrukcije školskih igrališta (prethodno savjetovanje)

Više informacija

 • Početak natječaja Utorak, 14 Ožujak 2023
 • Završetak natječaja Ponedjeljak, 20 Ožujak 2023
 • Status Završio
01.03.2023.
Javna nabava radova ugradnje dizala na zgradi Koprivničko-križevačke županije (prethodno savjetovanje)

Više informacija

 • Početak natječaja Srijeda, 01 Ožujak 2023
 • Završetak natječaja Utorak, 07 Ožujak 2023
 • Status Završio
20.10.2022.
Javna nabava radova postavljanja fotonaponskih elektrana na školskim objektima (prethodno savjetovanje)

Više informacija

 • Početak natječaja Četvrtak, 20 Listopad 2022
 • Završetak natječaja Utorak, 25 Listopad 2022
 • Status Završio
28.07.2022.
Rekonstrukcija sportskog igrališta OŠ Gola (prethodno savjetovanje)

Više informacija

 • Početak natječaja Četvrtak, 28 Srpanj 2022
 • Završetak natječaja Utorak, 02 Kolovoz 2022
 • Status Završio
31.05.2022.
Adaptacija sanitarnih čvorova i garderoba dvorane Srednje škole Koprivnica (prethodno savjetovanje)

Više informacija

 • Početak natječaja Utorak, 31 Svibanj 2022
 • Završetak natječaja Nedjelja, 05 Lipanj 2022
 • Status Završio
20.05.2022.
Radovi uklanjanja otpada odbačenog u okoliš na kčbr. 662/1 i 662/3 k.o. Koprivnički Ivanec (prethodno savjetovanje)

Više informacija

 • Početak natječaja Petak, 20 Svibanj 2022
 • Završetak natječaja Četvrtak, 26 Svibanj 2022
 • Status Završio