20.10.2022.

Javna nabava radova postavljanja fotonaponskih elektrana na školskim objektima (prethodno savjetovanje)

Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika) objavljeno je na:

Pročitano 163 puta