02.05.2022.

Sazvana 6. sjednica Županijske skupštine

Objavljeno u kategorijama: Novosti, Sjednice Županijske skupštine

Predsjednik Županijske skupštine sazvao je 6. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan

10. svibnja 2022. (utorak) u 16,00 sati.

Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I (Gradska vijećnica)


DNEVNI RED:

 1. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu,
 1. Donošenje Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na imenovanje načelnika Policijske uprave koprivničko-križevačke,
 1. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije,
 1. Donošenje Odluke o mrtvozorstvu,
 1. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva k.č.br. 3719 k.o. Đurđevac I, vlasništvo Koprivničko-križevačke županije na Grad Đurđevac,
 1. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o prihvaćanju darovanja zemljišta,
 1. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica o kupnji zemljišta,
 1. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o zakupu poslovnog prostora Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u Đurđevcu,
 1. Donošenje Zaključka o proširenju djelatnosti Ljekarne Križevci,
 1. Donošenje Zaključka o proširenju djelatnosti Ljekarne Koprivnica,
 1. Donošenje Izmjene i dopune Plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020.-2024.) Koprivničko-križevačke županije,
 1. Razmatranje Izvješća o radu Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 1. Razmatranje Izvješća o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 1. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 1. Razmatranje Izvješća o radu i utrošku sredstava Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 1. Razmatranje Izvješća o ostvarivanju godišnjeg programa rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije s aktivnostima zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2021. godinu i Financijskog izvješća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu,
 1. Razmatranje Izvješća Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama na području Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 1. Razmatranje Izvješća o radu i godišnjeg obračuna Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica za 2021. godinu s prijedlogom Zaključka,
 1. Razmatranje Izvješća o radu i financijskim rezultatima zdravstvenih ustanova za 2021. godinu s prijedlogom Zaključka:
  1. Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica,
  2. Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije,
  3. Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije,
  4. Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije,
  5. Ljekarni Koprivnica,
  6. Ljekarne Križevci,
 1. Razmatranje Izvješća o pružanju usluga pomoći u kući starijim osobama u 2021. godini, s prijedlogom Zaključka,
 1. Pitanja i prijedlozi članova.

folder Materijali za 6. sjednicu Županijske skupštine KKŽ za preuzimanje

Pročitano 1290 puta