06.06.2022.

Sazvana 7. sjednica Županijske skupštine

Objavljeno u kategorijama: Novosti, Sjednice Županijske skupštine

Predsjednik Županijske skupštine sazvao je 7. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan

14. lipnja 2022. (utorak) u 16,00 sati.

Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I (Gradska vijećnica)


 DNEVNI RED:

 1. Odluka o početku mirovanja mandata i početku obnašanja dužnosti zamjenika članova Županijske skupštine koprivničko-križevačke županije,
 1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu,
 1. Razmatranje Izvješća o problematici nezaposlenosti i zapošljavanja iz evidencije nezaposlenih na području Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu s prijedlogom Zaključka,
 1. Donošenje Odluke o osnivanju prava služnosti,
 1. Donošenje Zaključka o davanju prijedloga Mreže javne zdravstvene službe,
 1. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 1. Razmatranje Izvješća o stanju zaštite od požara na području Koprivničko-križevačke županije i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 1. Razmatranje Izvješća o provođenju mjera prema Programu „Konkurentno gospodarstvo“, s prijedlogom Zaključka,
 1. Razmatranje Izvješća o provođenju mjera prema Programu „Komunalno gospodarstvo“, s prijedlogom Zaključka,
 1. Razmatranje Izvješća o provođenju mjera prema Programu „Vodno gospodarstvo“, s prijedlogom Zaključka,
 1. Razmatranje Izvješća o lovnom gospodarstvu i šumarstvu na području Koprivničko-križevačke županije u 2021. godini, s prijedlogom Zaključka,
 1. Razmatranje Izvješća o provođenju mjera prema Programu 1069 Poljoprivreda u 2021. godini, s prijedlogom Zaključka,
 1. Razmatranje Izvješća o provođenju mjera prema Programu 1070 Turizam na području Koprivničko-križevačke županije u 2021. godini, s prijedlogom Zaključka,
 1. Razmatranje Izvješća o mjerama provođenja Programa Energetika i prometna infrastruktura u 2021. godini, s prijedlogom Zaključka,
 1. Razmatranje Izvješća o prirodnim nepogodama u 2021. godini na području Koprivničko-križevačke županije, s prijedlogom Zaključka,
 1. Razmatranje Izvješća o sufinanciranju smještaja u privatnim domovima za starije i nemoćne osobe u 2021. godini, s prijedlogom Zaključka,
 1. Razmatranje Izvješća o realizaciji programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 1. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa odgoj, obrazovanje, kultura i drugi interesi građana za 2021. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 1. Razmatranje Izvješća o provedbi Akcijskog plana za socijalno uključivanje Roma u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2017. do 2021. godine za 2021. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 1. Razmatranje Izvješća o radu Zajednice sportova Koprivničko-križevačke županije i realizaciji programske djelatnosti sporta u 2021. godini, s prijedlogom Zaključka,
 1. Razmatranje Izvješća o radu Zajednice tehničke kulture Koprivničko-križevačke županije i realizaciji programske djelatnosti tehničke kulture u 2021. godini, s prijedlogom Zaključka,
 1. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa iz područja osnovnog i srednjeg školstva Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 1. Razmatranje Izvješća o stipendiranju i kreditiranju studenata Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 1. Razmatranje Izvješća o mjerama provođenja Tekućeg projekta T100101 Digitalna transformacija županijske uprave za 2021. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 1. Razmatranje Godišnjeg izvješća o provedbi Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 1. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Koprivničko-križevačku županiju,
 1. Donošenje Antikorupcijskog programa za ustanove kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija za razdoblje od 2022. do 2024. godine
 1. Donošenje izmjena Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji
 1. Donošenje Kodeksa ponašanja članova Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije
 1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije
 1. Donošenje Odluke o isknjiženju nefinancijske imovine
 1. Donošenje Rješenja o izmjenama Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za financije i proračun Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije
 1. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbor za vodno i komunalno gospodarstvo Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije
 1. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb, umirovljenike i osobe starije životne dobi, osobe s invaliditetom i socijalnu uključenost Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije
 1. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije
 1. Donošenje Rješenja o izmjenama Rješenja o izboru predsjednika, članova/članica Savjeta za sigurnost prometa na cestama Koprivničko-križevačke županije
 1. Pitanja i prijedlozi članova

folder Materijali za 7. sjednicu Županijske skupštine KKŽ za preuzimanje

Pročitano 1163 puta