20.09.2023.

Održana 14. sjednica Županijske skupštine KKŽ

Objavljeno u kategorijama: Novosti, Sjednice Županijske skupštine

20230919 161324


U prostoru Gradske vijećnice u Koprivnici jučer je održana 14. sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije na kojoj su članovi raspravljali o 20 točaka dnevnog reda. Sjednicu je vodio predsjednik Skupštine Damir Felak, a prisustvovali su joj župan Darko Koren i zamjenik župana Ratimir Ljubić.

Na početku sjednice članovi Skupštine donijeli su odluku o dopuni dnevnog reda točkom koja se odnosila na donošenje Odluke o izmjene Odluke o osnivanju Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije, nakon čega su u prvoj točki dnevnog reda donijeli Odluku o nastavku obnašanja dužnosti člana Županijske skupštine kojom je vijećnik Miljenko Flajs  nastavlja obnašati dužnost člana Županijske u koju je izabran s liste Mreže nezavisnih lista, Hrvatske stranke umirovljenika Koprivničko-križevačke županije i Hrvatske narodne stranke Koprivničko-križevačke županije.

20230919 160446

Članovi Skupštine potom su podržali Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2023.godinu te Izvješće o polugodišnjem izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu.

Župan je zatim predstavio Izvješće o radu župana Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine  u kojem su realizirani brojni projekti i programi iz obrazovanja, zdravstva, gospodarstva te ostalih područja čime se u kontinuitetu radi na ravnomjernom razvoju i poboljšanju kvalitete života na području županije. Istaknuo je najvažnije projekte, među kojima je i digitalizacija javne uprave gdje KKŽ prednjači u usporedbi s ostalim županijama te, kako je naglasio župan, služi kao primjer i ostalima posebno u dijelu razvoja e-usluga čime je pojednostavljena i ubrzana komunikacija s građanima i gospodarskim subjektima. Podsjetio je kako se brojni projekti provode u kontinuitetu i kroz duži vremenski period, naglasivši važnost ulaganja u obrazovnu infrastrukturu   gdje se ističu projekti CEKOM KKŽ, izgradnja pet školskih sportskih dvorana i energetska učinkovitost kroz realizaciju fotonaponskih elektrana na objektima.

IMG 0007

Županija je  u sklopu javnog linijskog prijevoza, kojeg je također pokrenula među prvima u državi, za prijevoz osnovnoškolaca osigurala dodatnih milijun eura povrh sredstava resornog ministarstva, istaknuo je župan te se osvrnuo na projekte iz područja zdravstva u kojem je također mnogo napravljeno, od energetskih obnova, nabave oprema i obnove voznog parka zdravstvenih ustanova, automatizacije skladišta lijekova  pa do mjera za ostanak liječnika.

U sektoru gospodarstva bilježe se pozitivni pomaci, pa je tako zabilježeno 90 novih obrta više u odnosu na prošlo razdoblje, a Županija je kroz poticaje osigurala dva milijuna eura za privatni i javni sektor, građane i udruge. Županija je danas, zaključio je župan, prostor s nikad većim infrastrukturnim investicijama većim od 700 milijuna eura na što je Županijska uprava iznimno ponosna jer usprkos zahtjevnim okolnostima postiže se cilj, a to je ravnomjerni razvoj svih krajeva županije.

 Izvješće je usvojeno, a nakon toga su članice i članovi jednoglasno i uz pohvale donijeli Odluku o sufinanciranju troškova medicinski potpomognute oplodnje kojom Županija provodi demografsku i pronatalitetnu politiku KKŽ  te je i prva u RH koja financijski pomaže na ovaj način.  

20230919 160428

Donesene su i  - Odluka o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranka i nezavisnih članova izabranih u Županijsku skupštinu, Odluka o proširenju djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica te su prihvaćena Izvješća o poslovanju trgovačkih društava za 2022. godinu -  „Piškornice“ d.o.o i „PZC Varaždin“ d.d. članice i članovi su i potvrdili važan strateški dokument Procjena rizika od velikih nesreća za područje Koprivničko-križevačke županije, koji još više dobiva na značaju u svjetlu nedavnih nepogoda koje su zadesile područje županije.  

Doneseno je i - Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Koprivnici  i Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije te Zaključak o davanju  suglasnosti na odluke o osnivanju prava građenja donesenih od osnovnih škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija i Zaključak o davanju suglasnosti na osnivanje prava građenja u korist Koprivničko-križevačke županije radi realizacije projekata rekonstrukcije i dogradnje zgrade osnovnoškolskih ustanova.

IMG 9947

Zamjenik župana obrazložio je Zaključak o davanju suglasnosti na kupoprodaju nekretnine u Svetom Petru Čvrstecu u vlasništvu Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, zatim Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u Đurđevcu i Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o najmu digitalnog mamografskog uređaja s tomosintezom Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u Križevcima koji su članovi prihvatili.

Podržan je i Zaključak o davanju mišljenja na Nacrt Mreže hitne medicine i sanitetskog Prijevoza za koji je župan kazao kako je to rezultat  i posljedica dugogodišnjih ukazivanja na važnost timova 2 na području KKŽ. Županija je u 2022. godini za financiranje timova 2 u Križevcima i Đurđevcu izdvojila 3.665.915 kn izvornih sredstava, podsjetio je župan, a ovim uvrštenjem u Mrežu će se ostvariti preduvjet za financiranje od strane HZZO-a, čime će se omogućiti da se dosadašnja izvorna županijska sredstva prenamjene za poboljšanje drugih dijelova sustava.  

IMG 9941

Nakon konstruktivne rasprave o temi nekorištenja prava prvokupa kulturnog dobra - slike Ivana Generalića „Rogati konj“, točka je povučena s Dnevnog reda te će se o tom prijedlogu provesti dodatne konzultacije.  

Sjednica je završila pitanjima i prijedlozima članova Skupštine, a predsjednik Felak zahvalio je svima na konstruktivnim raspravama.

Služba ured župana

Pročitano 463 puta