21.09.2023.

Župan o promjenama zakonodavstva za prirodne nepogode kao važnoj temi na sjednici Izvršnog odbora

WhatsApp Slika 2023 09 21 u 15.41.27


Na jučerašnjoj sjednici Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija koja je održana u Krapini, župan Darko Koren inicirao je raspravu o nekoliko važnih tema, od decentraliziranih sredstva i modela financiranja socijalnih usluga, Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske do prijedloga izmjene zakonodavstva za prirodne nepogode. 

U svom izlaganju župan je naglasio kako su klimatske promjene posebno u 2022. godini donijele veliku materijalnu štetu te je istaknuo kako su trenutno na snazi osnovni Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda te specijalni Zakon o sustavu obrane od tuče koji se provodi na branjenom području, predloživši razmatranje izmjena i dopuna Zakona o prirodnim nepogodama u koji se predlaže uključiti dio odredbi Zakona o obrani od tuče u dijelu operativnog djelovanja.

Koprivničko – križevačka županija predlaže regionalni pristup, gdje bi nositelji operativnog djelovanja bile županije uz prijenos materijalnih sredstava za sustav operativnog djelovanju u vlasništvu Državnog hidrometeorološkog zavoda bez naknade te uz podršku DHMZ-a u stručnom i informacijskom aspektu. Što se tiče financiranja sustava operativnog djelovanja protiv tuče predlaže se osigurati minimalno 80 posto iz državnog proračuna, a 20 posto iz sredstava proračuna jedinica lokalne samouprave i županije na branjenom području.

Župan je dodao kako je nužno urediti i propisati sastav općinskih povjerenstava za procjenu štete koji uključuje sve potrebne struke, a ne samo agronome, obzirom da se štete od prirodnih nepogoda ne odnose samo na poljoprivredne kulture već sve više i na infrastrukturu, nekretnine građana i poslovnog sektora. Kao primjer je naveo poplave na području naše županije, gdje je šteta procijenjena na 9,5 milijuna eura, od čega je 3 milijuna bilo na poljoprivrednim površinama, a ostalo na infrastrukturi.  

Nastavno na temu, dodao je kako je potrebno urediti članak 35. Zakona koji se odnosi na pristup dodjele pomoći i to na način povećanja novčanih sredstava s 5 posto iznosa na minimalno 30 posto od konačno potvrđenih šteta.

Podršku ovoj inicijativi dali su okupljeni župani, posebno župani sjevernih županija koji su već duže vrijeme raspravljali o sustavu obrane od tuča, a zaključak ove točke je kako će Zajednica županija zatražiti sastanak i mišljenje Ministarstva poljoprivrede, a posebno stručnjaka koji će procijeniti učinkovitost postojećeg sustava obrane od tuče, o kojemu postoji više različitih znanstvenih mišljenja.

Služba ureda župana

Pročitano 313 puta