02.06.2022.

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Plana razvoja KKŽ za razdoblje 2021.-2027.