03.02.2022.

Rješenje Prethodne ocjene izgradnje antenskog stupa i kontrolno mjerne postaje Bilogora, k.o. Suha Katalena, nositelja zahvata HAKOM

Koprivničko-križevačka županija, (OIB:06872053793), Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), pokrenutom na zahtjev nositelja zahvata Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi

RJEŠENJE

I. Planirani zahvat izgradnje antenskog stupa i postavljanja kontrolno mjerne postaje Bilogora na k.č.br.1967/133, k.o. Suha Katalena, nositelja zahvata Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

pdf Tekst rješenja Prethodne ocjene izgradnje antenskog stupa i kontrolno mjerne postaje Bilogora, k.o. Suha Katalena, nositelja zahvata HAKOM

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

Pročitano 1099 puta