04.03.2022.

Rješenje Prethodne ocjene Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Novigrad Podravski

Koprivničko-križevačka županija, (OIB:06872053793), Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, na temelju članka 48. stavak 5. vezano uz članak 46. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), pokrenutom na zahtjev Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi

RJEŠENJE

I. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Novigrad Podravski prihvatljiva je za ekološku mrežu.

pdf Rješenje Prethodne ocjene Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Novigrad Podravski

 

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

Pročitano 1128 puta