22.07.2022.

Informacija o zahtjevu za provođenje Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu Izgradnje vodne građevine na rijeci Muri kod naselja Donja Dubrava na desnoj obali u rkm 4,9 – 5,0, Hrvatske vode, Zagreb