07.10.2022.

Rješenje ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „Geološka i geomorfološka istraživanja subvertikalnog odsjeka na jugoistočnoj strani usjeka pjeskokopa Draganci“ u k.o. Kalinovac, Hrvatski geološki institut, Zagreb

Pročitano 632 puta