21.12.2022.

Rješenje ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu promjene namjene poljoprivredne površine iz livade u oranicu u k.o. Gola.

Pročitano 440 puta