22.11.2023. Objavljena Lista reda prvenstva za dodjelu studentskih stipendija akademskoj godini u 2023./2024.

20231122 083111


Na sastanku održanom 22. studenog 2023. godine Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja Koprivničko-križevačke županije utvrdilo je

L I S T U  R E D A  P R V E N S T V A

za dodjelu studentskih stipendija studentima

s područja Koprivničko-križevačke županije u 2023./2024. akademskoj godini

Lista je dostupna na OVDJE - pdfLista_reda_prvenstva_23._-_prva_objava.pdf

Ako dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, prednost na Listi reda prvenstva ima kandidat koji ostvari veći broj bodova po utvrđenim kriterijima temeljem članka 9. stavka 4. Odluke o stipendiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 13/16, 15/18, 13/20, 20/20, 22/20 - pročišćeni tekst i 36/22).

Kandidati u roku od osam dana od dana objavljivanja Liste reda prvenstva mogu preporučeno poštom podnijeti pisani prigovor Županu Koprivničko-križevačke putem Povjerenstva.

Odluku po prigovoru donosi Župan, protiv odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Na temelju Liste reda prvenstva, a nakon rješavanja po prigovorima, Župan donosi  odluku  o  dodjeli studentskih  stipendija  u  tekućoj  akademskoj godini.

Na temelju odluke Koprivničko-križevačka županija, zastupana po Županu, sklapa ugovore o stipendiranju s kandidatima, kojima se uređuju međusobna prava i obveze.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU GDPR) i Zakonu provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18), te u skladu s Politikom zaštite privatnosti osobnih podataka koja je objavljena i može se pročitati na web stranici Koprivničko-križevačke županije, https://kckzz.hr/hr/politika-zastite-privatnosti-osobnih-podataka, uz primjenu odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja, Lista reda prvenstva objavljuje se sa sljedećim podacima: redni broj, ime i prezime studenta, prebivalište i ukupan broj bodova.

Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja Koprivničko-križevačke županije

Stranica 3 od 18