20.06.2023. Proglašena prirodna nepogoda od poplave za Općine Novo Virje i Rasinja

Župan Darko Koren 20. lipnja 2023. godine donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode poplava na području Općina Novo Virje i Rasinja.

Prema procjeni općinskih povjerenstava štete su nastale na poljoprivrednim kulturama (povrtlarskim i ratarskim kulturama) u intenzitetu od 60-100 % ovisno o lokalitetu.

Sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, oštećeni štetu trebaju prijaviti u roku od 8 dana od proglašenja prirodne nepogode općinskom povjerenstvu, dok općinsko povjerenstvo u roku od 15 dana treba izraditi prvo priopćenje. Konačnu procijenjenu štetu Županijskom povjerenstvu treba dostaviti u roku od 50 dana.

pdf Odluka o proglašenju prirodne nepogode poplava na području OPĆINE NOVO VIRJE i OPĆINE RASINJA

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu

19.06.2023. Natječaj za upis učenika u prvi razred srednjih škola Koprivničko-križevačke županije u školskoj godini 2023./2024.

Temeljem točke XV. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. („Narodne novine“ br. 55/2023.) Koprivničko-križevačka županija na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči objavljuje Natječaj za upis učenika u I. razred srednjih škola, kojima je ona osnivač.

U Koprivničko-križevačkoj županiji dostupna su 1.185 slobodna mjesta u 51 razrednom odjelu za upis u prvi razred srednjih škola u školskoj 2023./2024. godini.

Sve informacije o upisima i pojašnjenja oko natječaja za upis učenika u prvi razred srednjih škola Koprivničko-križevačke županije mogu se dobiti u izravnom kontaktu sa srednjim školama, a svi upisni rokovi navedeni su u Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024.

U privitku se nalazi Natječaj za upis učenika u prvi razred srednjih škola u školskoj godini 2023./2024., a sve dodatne informacije se nalaze i u Odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_05_55_948.html) i Vodiču kroz srednje škole Koprivničko-križevačke županije 2023./2024. (https://kckzz.hr/hr/djelatnosti/obrazovanje-kultura-znanost-sport-i-nacionalne-manjine/dokumenti-upravnog-odjela-za-obrazovanje-kulturu-znanost-sport-i-nacionalne-manjine/2569-vodic/file).

spreadsheet Natječaj za upis učenika u prvi razred srednjih škola u školskoj godini 2023./2024.

document Natječaj za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u Učenički dom Križevci u školskoj godini 2023./2024.

pdf Odluka o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2023./2024.

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine

15.06.2023. Proglašena prirodna nepogoda od poplave za Općinu Kloštar Podravski

Župan Darko Koren, u četvrtak 15. lipnja 2023. godine donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode poplava na području Općine Kloštar Podravski.

Prema procjeni gradskog povjerenstava štete su nastale na poljoprivrednim kulturama (povrtlarskim i ratarskim kulturama) u intenzitetu od 60-100 % ovisno o lokalitetu.

Sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, oštećeni štetu trebaju prijaviti u roku od 8 dana od proglašenja prirodne nepogode općinskom povjerenstvu, dok općinsko povjerenstvo u roku od 15 dana treba izraditi prvo priopćenje. Konačnu procijenjenu štetu Županijskom povjerenstvu treba dostaviti u roku od 50 dana.

pdf Tekst Odluke

Služba ureda župana

12.06.2023. Proglašena prirodna nepogoda od poplave za Grad Đurđevac

Župan Darko Koren 12. lipnja 2023. godine donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode poplava na području Grada Đurđevca.

Prema procjeni gradskog povjerenstava štete su nastale na poljoprivrednim kulturama (povrtlarskim i ratarskim kulturama) u intenzitetu od 60-100 % ovisno o lokalitetu.

Sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, oštećeni štetu trebaju prijaviti u roku od 8 dana od proglašenja prirodne nepogode gradskom povjerenstvu, dok gradsko povjerenstvo u roku od 15 dana treba izraditi prvo priopćenje. Konačnu procijenjenu štetu Županijskom povjerenstvu treba dostaviti u roku od 50 dana.

pdf Tekst odluke

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu