01.02.2022.

Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju programa projekata i udruga koji su od interesa za Koprivničko-križevačku županiju